Hanketyöskentelyä Itä-Suomessa – jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua

Vuoden 2019 alussa polkaisimme Riveria ammattiopiston ja Itä-Suomen Luovin yhteistyöllä käyntiin ESR-rahoitteisen TIETTY-hankkeen (Tietoa ja tukea työllistymiseen). Tavoitteenamme on vaihtaa oppilaitosten opiskelijoiden ja henkilöstön toimivia arjen käytänteitä, verkostoitua syvemmin eri koulutusalojen kesken sekä luoda uusia osaamisen hankkimisen keinoja. Keskiössä ovat opiskelijan uraohjaus ja opintojen jälkeinen aika – jatkuva oppiminen ja yhteiskunnallinen toimijuus.

Keskitymme hankkeessa eritoten työelämäyhteistyöhön ja työssä tapahtuvan oppimisen kehittämiseen. Lisäksi tavoitteena on opiskelijoiden ja henkilöstön yrittäjyysopintojen edistäminen Nuoren Yrittäjyyden ja Tiimioppimisen NY-mallia hyväksikäyttäen.

Tiimioppiminen, tiimivalmennus ja yhdessä tekeminen ovat olleet lausahduksia, jotka ovat kimpoilleet Luovin Liperin yksikön ja sen toimipisteiden käytävillä. Nämä oppimisen kokeilut ovat saaneet ihmiset keskustelemaan oppimisen tulevaisuudesta kovinkin kommentein ja ajatuksin. Hyvä niin, koska vain kyseenalaistamisella, yhteisellä keskustelulla ja toimenpiteillä saavutamme kehittymistä.

Opettajajohtoinen opiskelutyyli on ollut vallalla pitkään, mutta on hyvä pohtia, palveleeko se opiskelijoitamme parhaiten. Vuosien ajan myös yhteiskunnallisessa keskustelussa on pyörinyt nuorten osallistamisen teema – on tärkeää, että nuori on oman elämänsä keskiössä. Nykyään uusia peruskouluja rakennetaan tiimioppimisen periaatteita huomioiden.  Myös meillä toisen asteen oppilaitoksissa on tärkeää vähintään tietää mistä on kysymys. Voimmeko me istuttaa tulevat nuoret vanhaan opettajajohtoiseen malliin, kun ovat jo yhdeksän vuotta opiskelleet tiimioppimisen ympäristössä?

Aloimme pohtia, millaiset voisivat olla meidän seuraavat askeleet – ja nehän löytyivät Team Idean ja kahden erilaisen dialogiringin muodossa.

Team Idea on yritystiimi, johon haimme nuoria mukaan oman motivaation pohjalta. Team Idea on pieni yritys koulun sisällä, jossa harjoitellaan yritystaitoja. Samalla se tarjoaa toisenlaisen mahdollisuuden suorittaa opintoja. Kartoitamme yhdessä opiskelijoiden kanssa tuotteet ja palvelut ja markkinoimme niitä. Harjoittelemme tilaustyön vastaanottamista, asiakaspalvelua ja laskuttamisen perusteita.  Olemme luoneet toiminnalle perustaa käyttäen tiimioppimisen ajatusta: kartoitimme jäsenten vahvuuksia ja kehittämisen paikkoja, jotta niitä voi hyödyntää toiminnassa. Näin tiimiläiset voivat jakaa osaamista toisilleen. Olemme rakentaneet tiimiä ja harjoitelleet dialogia. Toimintaamme tuli hidasteita koronaepidemian vuoksi, mutta toivottavasti ensi syksynä pääsemme kunnolla markkinoimaan ja hoitamaan tilauksia.

Dialogirinkiin kokoonnumme henkilöstön voimin kuukausittain. Siinä tarkoituksena on tukea ja rohkaista toisiamme käytännön kokeiluihin ja jakaa ajatuksia mieleen nousseista havainnoista tai kirjallisuuden herättämistä kolahduksista. Samalla tavalla kokoonnumme esihenkilöiden kanssa dialogirinkiin kerran kuussa. Tällaiselle toisen kohtaamiselle ja asioiden jakamiselle on selkeästi tällä hetkellä tarve. Dialogiringit ovat toimineet nyt etäyhteydelläkin, mutta odotamme innolla syksyä, kun pääsemme kohtaamaan toisemme fyysisesti dialogiringeissä ja jakamaan yhteistä arkea hieman pintaa syvemmällä.

Suomi on täynnä hankkeita ja kehitettyjä toimintamalleja, mutta liian vähän hankkeiden tuottamien ideoiden levittämistä ja juurruttamista. Me otamme mukaan paikallisten ammattilaisten huippuosaamisen, valtakunnallisissa hankkeissa tuotetun materiaalin ja tiimioppimisen yhteisölliset toiminta-ajatukset. Riippuu vain meistä itsestämme teemmekö niillä jotain vaikuttavaa ja merkityksellistä.

Petri Hämäläinen ja Jenna Julkunen
TIETTY-hanketoimijat

petri.hamalainen@luovi.fi

jenna.julkunen@luovi.fi

 

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.