Yhteistyötä osuuskunnassa

Luovissa käynnistellään osuuskunnan toimintaa kahdessa eri hankkeessa, kahdella eri paikkakunnalla. Toiminnan pääpaikkana on Oulu, Helsingissä sama osuuskunta toimii aputoiminimellä. Tarkoitus on tehdä yhteistyötä kahden paikkakunnan välillä tukien opiskelijoiden yhteisöllisyyttä sekä työllistymistä.

Mitä osuuskuntatyö oikeastaan vaatii?

Osuuskuntatoiminta perustuu kokonaan yhteistyölle – eikä pidä ajatella, että yhteistyötaitojen osaaminen olisi itsestäänselvyys. Se on vaativampaa kuin uskomme. Sitä paitsi yhteisöt ympärillämme ovat jatkuvassa muutoksessa. Opiskelijoilla ei enää ole perinteisen koulun tyyliin omaa luokkaa, mihin voisi turvautua. Jatkuvan haun periaatteen mukaan opiskelemaan voi tulla milloin vain, jolloin opiskelija tulee jo olemassa olevaan yhteisöön. Uusia ihmisiä tulee, toisia menee ja siihen täytyy vain tottua.

Yhteistyötaidot ovat kuitenkin avain työelämään. Harva työ on sellainen, jossa voi olla täysin omavaltainen. Silloin kun toimii yksin, on helppo ajatella omalla logiikalla vuodesta toiseen ja pitää omia ajatuksiaan hyvinä. Mitään ei tarvitse perustella, kun kukaan ei tule kyseenalaistamaan. Silloin kun toimit yhdessä muiden kanssa, on osattava paitsi sanallistaa, myös perustella omat näkemykset.

Kaikessa yhteisessä tekemisessä syntyy myös suuria tai pieniä konflikteja. Ne täytyy oppia ratkaisemaan niin että päästään sovussa eteenpäin. Se on kasvattavaa ja myös erinomainen työelämätaito. Yhteisössä kukaan ei voi toimia kuten muuan 3-vuotias Emmi ehdottaa: ”Ei tule mitään riitaa, jos tehdään niin kuin minä sanon.”

On käytettävä reilusti aikaa vuorovaikutuksen harjoitteluun, sillä hyvät vuorovaikutustaidot ovat yhteistyön perusta. On osattava kuunnella sekä osattava keskustella rakentavasti. Kun oppii syvällistä dialogia, yhteistyö alkaa toimia.

Yhteistyötä tehdessä on myös tutustuttava omiin tunnetaitoihinsa. Turvallinen yhteisö ymmärtää, kun tunteet nousevat pintaan ja kuohuu yli. Maailma ei siihen kaadu. Tärkeintä on pitää mielessä se yhteinen päämäärä, jota kohti ollaan menossa. Työ erilaisten ihmisten kanssa kantaa hedelmää, sillä voimme täydentää toinen toistamme.

Yhteistyöstä kumpuaa myös yhteiskunnallisesti tärkeä asia, osallisuus. Kun Luovin opiskelijat oppivat tekemään yhteistyötä keskenään ja ilmaisemaan näkemyksiään toisilleen, he saavat erinomaista rohkaisua laajempaan vaikuttamiseen, heitä itseään koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Irmeli Huhtala, hankepäällikkö

Tulevaisuuden työelämän starat -hanketta koordinoi Ammattiopisto Live. Luovin lisäksi yhteistyökumppaneina toimivat Kiipulasäätiö sr, Kouvolan seudun Ammattiopisto, Ammattiopisto Spesia Oy, sekä Invaliidiliitto ry. Projekti toteutetaan 1.4.2019-30.6.2021 ESR-rahoituksella jonka on myöntänyt Hämeen ELY- keskus.

Euroopan sosiaalirahaston logo.

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.