Luovi toimii 23 paikkakunnalla kautta Suomen. Opetuksen järjestämisessä nyt poikkeusaikoina huomioimme alueelliset suositukset ja määräykset sekä valtakunnallisen ohjeistuksen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen järjestämisestä.

Paikkakuntakohtaisia opetusjärjestelyjä tehdään paikallisen tartuntatilanteen ja ohjeistuksen mukaisesti. Pyrimme järjestämään opetusta niin, että opiskelijoidemme vaativan erityisen tuen tarpeisiin on mahdollista vastata. Alueelliseen tilanteen perusteella opetus järjestetään etä-, lähi- tai näitä yhdistäen hybridiopetuksena. Tiedotamme paikkakuntakohtaisista ratkaisuista opiskelijoita ja huoltajia Wilman kautta.

Huomioimme kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden toiminnassamme. Seuraamme jatkuvasti Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Aluehallintovirastojen, kuntien ja kaupunkien sekä THL:n ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen ja toimimme niiden mukaisesti.