25.11.2020
Luovissa toteutettiin syys-lokakuussa sijoittumiskysely työvuoden 2019-2020 aikana valmistuneille opiskelijoille. Kyselyn tulosten mukaan valmistuneiden opiskelijoiden palkkatyöhön työllistyminen on noussut viime vuodesta.

Perustutkinnoista valmistuneista opiskelijoista 33 % oli palkkatyössä kyselyhetkellä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työllistyminen on noussut 78 %:iin. Kyselyn tulosten mukaan ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) opiskelijoista 94 % jatkoi opiskelua. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA) muuhun kuin palkkatyöhön työllistyi 48 % opiskelijoista.

Parhaiten työllistyivät kone- ja tuotantotekniikan ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnoista valmistuneet opiskelijat. Työpaikat olivat pääasiassa niitä, joissa opiskelijat hankkivat osaamistaan jo opiskeluaikanaan. Myös Luovin henkilöstön työllä on iso merkitys työpaikkojen löytymisessä. Jatko-opintopaikat löytyivät pääasiassa koulutuskokeilujen ja Luovin henkilöstön avulla.

Valmistuneiden opiskelijoiden jatkosijoittumiskysely toteutetaan vuosittain ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Kyselyssä haastatellaan edellisen työvuoden aikana valmistuneita opiskelijoita ja selvitetään heidän jatkosijoittumisen tilannettaan ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.

Lue lisää sijoittumiskyselyn tuloksista Luovi-laatu sivulta, kohdasta Palautteet.