Luovin työelämäkumppaneiden ja koulutukseen ohjaavien tahojen mielikuvia ja sidosryhmätukea mitattiin vuoden 2020 lopulla T-Median tekemällä Luottamus&Maine -tutkimuksella. Tutkimus tehtiin seitsemällä  Luovin toiminta-alueeseen kuuluvalla talousalueella, joita ovat Helsingin, Joensuun, Kuopion, Oulun, Pirkanmaan, Seinäjoen ja Rovaniemen alueet. Tutkimuksessa mitattiin mainetta sekä sidosryhmätukea väittämien avulla asteikolla 1-5. 

Kokonaisuudessaan Luovin tulokset maineen ja etenkin sidosryhmätuen näkökulmasta olivat erittäin hyvät. Kiitos vastaamisesta ja luottamuksesta kaikille tutkimukseen osallistuneille kumppaneillemme!  

Tulokset työelämäkumppanit 

Luovin kokonaismaine työelämäkumppanien keskuudessa pysyi samalla hyvällä tasolla (3,75) kuin edellisessä mittauksessa vuonna 2018.  

Sidosryhmätuki nousi huomattavasti ja neljä tuen kuudesta osa-alueesta on nyt erinomaisella tasolla. Arvosana nousi eniten työelämäkumppaneiden halukkuudessa käyttää Luovin palveluita (+0.47). Myös työllistämisen osa-alue nousi selkeästi. Sidosryhmä kokee myös vahvasti, että Luovi auttaa opiskelijoita työelämään siirtymisessä. 

Työelämän yhteistyökumppanit kokevat Luovin hyvin avoimeksi ja vastuulliseksi toimijaksi. He arvioivat Luovin koulutuksen vastaavan hyvin työelämän tarpeita (3,91) ja ottavat hyvin mielellään opiskelijoita työelämässä oppimisen jaksoille (4,47). Myös valmius opiskelijoiden työllistämiseen oli noussut merkittävästi (3,58 => 3,83).  

Tulokset opetukseen ohjaavat tahot 

Luovin kokonaismaine koulutukseen ohjaavien tahojen keskuudessa nousi verrattuna vuoden 2018 tutkimukseen (+0.14). Maine parantui jokaisella osa-alueella, eniten Johdon ja Hallinnon osa-alueilla. 

Maineen myötä myös sidosryhmätuki nousi huomattavasti ja jokainen osa-alue on nyt erinomaisella tasolla.  

Tulosten valossa Luovin merkityksellisin vahvuus on, että Luovissa opiskelijan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. Opetukseen ohjaavat tahot arvostavat tätä erittäin korkealle ja sillä on myös korkea merkitys sidosryhmän tukeen Luovia kohtaan. 

Kehitettävää 

Vastauksissa oli mukana myös useita En osaa sanoa -vastauksia, mikä kertoo tiedon tarpeesta. Kummastakin sidosryhmästä toivottiin Luovilta aktiivista yhteydenpitoa sekä tarinoita ja kertomuksia opiskelijoista ja opettajista.  

Maineen vuosivertailu: työelämäkumppanit 2018 keskiarvo 3,77, vuonna 2020 keskiarvo 3,75. Opintoihin ohjaavat tahot vuonna 2018 keskiarvo 3,70, vuonna 2020 keskiarvo 3,84.
Maineen vuosivertailu
Sidosryhmätuen vuosivertailu: työelämäkumppanit vuonna 2018 keskiarvo 3,83, vuonna 2020 4,03. Opintoihin ohjaavat tahot vuionna 2018 keskiarvo 4,15, vuonna 2020 4,29.
Sidosryhmätuen vuosivertailu
Ydinviestien vuosivertailu työelämäkumppanit: A. Luovi auttaa opiskelijoita työelämään siirtymisessä 2018 keskiarvo 4,28, vuonna 2020 keskiarvo 4,39. B. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon vuonna 2018 keskiarvo 4,47, vuonna 2020 keskiarvo 4,40. C. Luovin koulutus vastaa työelämän tarpeita vuonna 2018 keskiarvo 3,73, vuonna 2020 keskiarvo 3,91.
Ydinviestien vuosivertailu opintoihin ohjaavat tahot: A. Luovi auttaa opiskelijoita työelämään siirtymisessä 2018 keskiarvo 4,13, vuonna 2020 keskiarvo 4,33. B. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet otetaan huomioon vuonna 2018 keskiarvo 4,47, vuonna 2020 keskiarvo 4,55. C. Luovin koulutus vastaa työelämän tarpeita vuonna 2018 keskiarvo 3,70, vuonna 2020 keskiarvo 3,86.
Ydinviestien vuosivertailu