Me Luovissa autamme opiskelijaa löytämään työkalut oman unelmansa toteuttamiseen. Jokaisella opiskelijalla on oma polkunsa, joka johdattaa hänet opintojen kautta työhön ja hyvään elämään.

Kuntavaaleissa 2021 Luovin viesti keskusteluun on: varmistetaan työvoiman saatavuus ja ehkäistään syrjäytymistä

  1. Toisen asteen koulutustarjonnan tulee olla monipuolista, vastata työelämän tarpeisiin ja huomioida erilaiset oppilaitosmuodot.
  2. Vaativan erityisen tuen opiskelijoille tulee mahdollistaa yksilölliset polut mahdollisimman lähellä kotia.
  3. Suomi tarvitsee kaikki kädet: täsmätyö tulee mahdollistaa tukemalla paikallista yrityselämää.
  4. Mielenterveys- ja sosiaalipalveluiden tulee olla saatavilla tasalaatuisina kaikille opiskelijoille asuin- ja opiskelupaikkakunnasta riippumatta.