Palautekysely huoltajille toteutettiin Luovissa maalis-huhtikuussa 2021. Huoltajien kokonaistyytyväisyys on edelleen erinomaisella tasolla.

Huoltajat kokevat, että Luovi on turvallinen paikka opiskella ja kiittävät ammattitaitoista henkilöstöä. Kaikkien vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6 asteikolla 1-4.

Kysely on toteutettu vuodesta 2015 lähtien ja huoltajien antama palaute on ollut koko ajan erinomaista. Tämän kevään kyselyssä tulokset ovat pysyneet entisellä korkealla tasollaan haastavasta koronavuodesta huolimatta. Kyselyyn vastasi 296 Luovin opiskelijoiden huoltajaa.

Tulokset osoittavat, että Luovissa opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Tukea ja ohjausta annetaan niin oppilaitoksessa, asuntolassa kuin työpaikoillakin. Huoltajat kokevat, että opiskelu Luovissa antaa nuorelle luottamusta tulevaan.

Huoltajien mielestä yhteydenpito opetushenkilöstön kanssa on hyvällä tasolla, mutta jatkossa sitä kehitetään edelleen, samoin kuin opiskelijoiden tukemista jatkosuunnitelmien tekemisessä.

Lue lisää huoltajakyselyn tuloksista Luovi-laatu -sivulta, kohdasta Palautteet.