Opiskelijoidemme työvuosi Luovissa alkaa tänään lähiopetuksena kaikilla yli 20 paikkakunnallamme. Opetuksen järjestämisessä huomioimme alueelliset poikkeusoloihin liittyvät suositukset ja määräykset sekä valtakunnallisen ohjeistuksen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetuksen järjestämisestä.

Paikkakuntakohtaisia opetusjärjestelyjä tehdään paikallisen tilanteen ja ohjeistuksen mukaisesti. Pyrimme varmistamaan, opiskelijoidemme vaativan erityisen tuen tarpeisiin on mahdollista vastata. Opetusta voidaan järjestää lähi- ja hybridiopetuksena. Tiedotamme paikkakuntakohtaisista ratkaisuista opiskelijoita ja huoltajia Wilman kautta.

Huomioimme kaikkien opiskelijoiden ja henkilöstön turvallisuuden toiminnassamme. Seuraamme jatkuvasti Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön, Aluehallintovirastojen, kuntien ja kaupunkien sekä THL:n ohjeistuksia koronatilanteeseen liittyen ja toimimme niiden mukaisesti.