02.08.2021

Valtakunnallinen työelämäpalaute on käynnistynyt

Ammatillisessa koulutuksessa on otettu heinäkuussa 2021 käyttöön valtakunnallinen työelämäpalautejärjestelmä, jota koordinoi Opetushallitus. Työelämäpalautteella kerätään kokemuksia oppilaitoksen kanssa tehdystä yhteistyöstä liittyen koulutussopimus- ja oppisopimusjaksoihin. Palautekyselyiden teemat liittyvät asiakaslähtöisyyteen, sopimusprosessiin, ohjaukseen ja tukeen sekä vaikuttavuuteen ja laatuun. Työelämäpalaute koostuu kahdesta erillisestä kyselystä.

Työpaikkaohjaajakysely (heinäkuu 2021 alkaen):

 • Lähetetään työpaikkaohjaajille automaattisesti kuukauden 1. tai 16. päivä, opiskelijan työpaikkajakson päätyttyä.
 • Linkki kyselyyn toimitetaan sähköpostiin ja/tai puhelimeen.
 • Kyselyn lähettäjänä on Opetushallitus.
 • Linkkiä voidaan välittää työpaikalla eteenpäin enemmän opiskelijaa ohjanneelle.
 • Vastausaikaa on 30 vuorokautta.

Työpaikkakysely (tammikuu 2022 alkaen):

 • Lähetetään työpaikan vastuuhenkilöille, joka on useimmiten koulutussopimuksen tai oppisopimuksen allekirjoittaja.
 • Kyselyn lähettäjänä Ammattiopisto Luovi.
 • Lähetetään enintään kaksi kertaa vuodessa, tammi- ja heinäkuussa.
 • Ensimmäinen kysely lähetetään tammikuussa 2022.
 • Linkki kyselyyn toimitetaan sähköpostitse.
 • Vastausaika on 30 vuorokautta.

Työpaikoilta saatu palaute on meille tärkeää ja voimme sen avulla kehittää Luovin toimintaa työelämän parhaaksi. Valtakunnallisesti tuloksia käytetään ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmistamiseen. Tulosten määrä ja laatu vaikuttavat Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamaamme rahoitukseen.