Ammattiopisto Luovi on valittu yhtenä kolmesta oppilaitoksesta opetus- ja kulttuuriministeriön vuoden 2021 laatupalkintokilpailun arviointivaiheeseen. Arvioinnin tekee ulkopuolisista arvioijista koostuva asiantuntijaryhmä. Teamsilla toteutettaviin arviointihaastatteluihin kutsutaan kattavasti opiskelijoiden ja henkilöstön sekä työelämän ja muiden sidosryhmien edustajia.

Ulkoisten arviointien jälkeen laatupalkintotoimikunta tekee opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksen mahdollisista palkittavista. Ministeriön päätös julkistetaan marraskuussa 2021.

Kaikki ammatillisen koulutuksen järjestäjät voivat hakea laatupalkintoa toimintansa ja tulosten perusteella. Arviointi perustuu EFQM-malliin. Tämän vuoden laatupalkinnon teemana on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Edellisen kerran Luovi osallistui kilpailuun ja sai laatupalkinnon vuonna 2017, jolloin teemana oli tiedolla johtaminen.

Lue lisää laatupalkintokilpailusta: Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot | Opetushallitus (oph.fi)

Lisätiedot:

Laatupäällikkö Timo Huurinainen ja kehitysjohtaja Anne Tornberg