27.09.2021

Opiskelijapalautekyselyn tulokset ovat saapuneet. Opiskelijoilta sataa kiitosta!

Opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opiskeluun Luovissa. Tuoreimman opiskelijapalautekyselyn tulokset ovat ajalta 1.7.2020-30.6.2021.

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö keräävät vuosittain opiskelijoilta palautetta opiskelusta.  Luovin saama palaute on ollut aina erinomaista. Luovin vahvuuksia ovat olleet erityisesti HOKSin laatimiseen sekä opiskelijan ohjaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät asiat.

Usealla opiskelijalla oli onnistunut aloitus

Viime työvuotta koskevan palautteen mukaan Luovin opiskelijat ovat erittäin tyytyväisiä opintojensa aloitusvaiheeseen. Erityisesti kiitosta saavat turvallinen opiskeluympäristö sekä toimiva yhteistyö opettajan, ohjaajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.

Opinnot päästiin aloittamaan sopivassa aikataulussa ja opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi tietoa opiskeluun liittyvistä asioista.

Aloituskyselyn tuloksien nostoja: Koen kuuluvani opiskeluyhteisööni keskimäärin 4,4 pistettä viidestä. Kanssani selvitettiin, tarvitsenko tukea opinnoissani keskimäärin 4,6 pistettä viidestä. Lähde, opiskelijapalaute aloituskysely 1. heinäkuuta 2020 - 30. kesäkuuta 2021.
Aloituskyselyn tulokset ovat erinomaisia.

Päättökyselyssä arvostettiin opintojen seurantaa sekä näyttöjä

Opintonsa päättävät opiskelijat kertoivat olevansa erittäin tyytyväisiä HOKSin laadintaan ja seurantaan. Näyttöjen työtehtävät vastasivat todellisia työtehtäviä. Opiskelijat kokivat saaneensa koulutuksen aikana sellaista osaamista ja ammattitaitoa, jota pystyvät hyödyntämään.

Turvallinen opiskeluympäristö ja sujuva yhteistyö opetushenkilöstön ja työpaikkaohjaajien kanssa korostuivat myös päättävien opiskelijoiden palautteissa.​​​​​​​

Nostoja päättökyselyn tuloksista: Opiskeluympäristöni oli turvallinen, 4,6 pistettä viidestä. Minulle oli laadittu HOKS mahdollisti opintojeni joustavan etenemisen, 4,6 pistettä viidestä. Lähde: Opiskelijapalautteen päättökysely 1. heinäkuuta 2020 - 30. kesäkuuta 2021.
Myös päättökyselyn tulokset ovat erinomaiset.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus ovat keränneet valtakunnallisia opiskelijapalautteita on kerätty 1.7.2018 lähtien. Palaute kuvaa ammatillisten perustutkintojen sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittajien kokemuksia koulutuksen järjestämisestä ja sen vaikuttavuudesta.

Tutustu tarkemmin opiskelijapalautekyselyjen tuloksiin Luovi-laatu -sivulla.