03.11.2021

Erkka-ohjaajat

Erkka-ohjaajat – Koulunkäynnin ohjaajan työ toisella asteella erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ryhmissä.

Mitkä asiat ovat merkityksellisiä nuorten ohjaamisessa ja kohtaamisessa? Luovin opiskelijoiden omat ajatukset näistä teemoista muodostavat tämän podcast-jakson rungon. Teemoista keskustelevat Luovin ammatilliset erityisopettajat Sanna Häkkilä-Ruottinen ja Satu Tuulasvirta sekä asiantuntijavieraana opiskelija-asiain päällikkö Riina Karvonen.

Jakso on suunnattu tuleville ohjausalan ammattilaisille, jotka toimivat erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kanssa. Jakso toimii perehdyttämisen välineenä ohjaustyötä aloittaville sekä esimerkiksi opetusmateriaalina kasvatus- ja ohjausalalla. Esimerkit ovat toiselta asteelta, mutta sisältöjä voi soveltaa hyvin myös muihin ohjauksen ympäristöihin.