Täsmätyöhön ja hyvään elämään edistyksellisesti ja yhteistyöllä on yksi Luovin strategisista tavoitteista. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että me Luovissa edistämme vaativaa erityistä tukea tarvitsevien jatkosijoittumista ja elämän laatua. Luovin tavoitetilana on se, että jokainen opiskelija voisi löytää juuri hänelle parhaan paikan työelämässä ja elämässä yleensä. Opiskelijoita tuetaan heidän yksilöllisillä latu-urillaan.

Opiskelijoiden jatkosijoittumisen selvittämiseksi Luovissa on toteutettu sijoittumiskyselyä vuodesta 2012 lähtien. Sijoittumiskyselyn ideana on kysyä Luovista valmistuneilta opiskelijoilta heidän nykytilannettaan sekä siihen vaikuttaneita tekijöitä. Kysely on tapa kerätä tietoa koulutuksen vaikuttavuudesta eli siitä, olemmeko onnistuneet strategisessa tavoitteessamme tarjota opiskelijoille polkuja työhön ja hyvään elämään.

Vuoden 2021 aikana toteutettiin kaksi sijoittumiskyselyä ja niiden tarjoamat tulokset ovat todella ilahduttavia. Perustutkinnoissa sekä ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa opiskelleiden sijoittuminen ansiotyöhön on kohonnut edellisestä vuodesta. Kun työllistyneiltä on kysytty, mitkä tekijät johtivat työllistymiseen, on yleisin vastaus onnistunut työssäoppiminen sekä Luovin henkilöstöltä saatu tuki ja ohjaus. Ammatilliseen koulutukseen valmentavasta eli VALMA-koulutuksesta valmistuneista yli 90 % on sijoittunut jatko-opintoihin.

Oman ladun kulkeminen sallittua

Kaikille opiskelijoillemme ansiotyö ei ole ensisijainen vaihtoehto Luovin jälkeen. Heidän kohdallaan tavoitteena voi olla hyvä ja itsenäisempi elämä. Luovin toteuttama sijoittumiskysely kartoittaa myös näiden opiskelijoiden yksilöllisiä jatkopolkuja. Tulosten mukaan työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan eli TELMA-koulutuksen opiskelijoista 97 % työskentelee muulla tavoin tai on palkkatyössä, opiskelee tai on sijoittunut muulla tavoin.

Sijoittumiskyselyn tuloksia voi pitää osoituksena siitä, että Luovin tekemä yhteistyö työelämän ja opiskelijan verkostojen kanssa on kantanut opiskelun jälkeiseen aikaan. Opiskeluaika Luovissa on pieni osa opiskelijan elämänkulkua mutta sillä voi olla parhaimmillaan pitkälle kestävät vaikutukset opiskelijan ottaessa oman paikkansa yhteiskunnassa.

Voit tutustua kyselyn tuloksiin tarkemmin Luovi-laatu -sivulla, kohdassa Palautteet.

Eliisa Kuorikoski
Suunnittelija
eliisa.kuorikoski@luovi.fi

Sijoittumiskysely on laadittu yhteistyössä ammatillisten erityisoppilaitosten verkostossa eli AMEO-verkostossa. Kyselyn koordinoinnista ja kehittämisestä vastaa AMEO:n laatutyöryhmä.