Ammattiopisto Luovin apulaisrehtoriksi on valittu KM Jussi Kajander. Tällä hetkellä Jussi työskentelee Luovi Helsingin koulutusjohtajana ja aloittaa uudessa tehtävässä 1.2.2022.

Apulaisrehtorin tehtävä Luovissa on uusi. Apulaisrehtorin tehtävänä on kehittää Luovin pedagogiikkaa yhteistyössä rehtorin, innovaatiojohtajan ja koulutusjohtajien tiimin kanssa. Apulaisrehtori johtaa Luovin valtakunnallisia pedagogisia palveluita ja koulutuksen hanketoimintaa.