Luovi, samoin kuin kaikki muut ammatillisen koulutuksen järjestäjät, alkoi kerätä palautetta työpaikkaohjaajilta 1.7.2021 alkaen. Tämä palautekysely kartoittaa työpaikkaohjaajan näkemyksiä yhteistyöstä oppilaitoksen kanssa opiskelijan työelämässä oppimisen järjestämiseksi. Kyselyssä ei arvioida yksittäisiä työpaikkajaksoja tai opiskelijaa. Työpaikkaohjaajakysely lähetetään automaattisesti opiskelijan työpaikkajakson jälkeen vastuulliselle työpaikkaohjaajalle.

Työpaikkaohjaajat kokevat yhteistyön Luovin henkilöstön kanssa sujuvana

Työpaikkaohjaajakyselystä saatu palaute on käytännönläheistä ja se on mahdollista kohdentaa tiettyyn tutkintoon ja tietylle paikkakunnalle. Palautteen avulla saamme tietoa siitä, miten voisimme kehittää oppilaitoksen ja työpaikan yhteistyötä niin, että työelämässä oppimisen jaksot palvelisivat mahdollisimman hyvin sekä opiskelijan osaamisen kehittymistä että työpaikkaa.

Luovissa työpaikkaohjaajapalautetta on kerätty jo vuosia ennen valtakunnallista palautekyselyä. Palaute on aina ollut erinomaista ja näin on edelleen.

Työpaikkaohjaajat ovat olleet yksimielisiä siitä, että yhteistyö Luovin kanssa on ollut sujuvaa ja että näyttöjen järjestäminen työpaikalla on onnistunut hyvin. Työpaikkaohjaajat kiittävät säännöllistä yhteydenpitoa ja ohjausta. Opetushenkilöstö on ollut hyvin tavoitettavissa koko työpaikkajakson ajan.

Luovin opiskelijoiden perusosaaminen saa kiitosta

Tuloksista käy ilmi, että Luovin opetus- ja ohjaushenkilöstö on varmistanut etukäteen opiskelijan riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen. Opiskelijoilla on perusosaaminen hallussa, kun he tulevat työpaikoille. Opiskelijat ovat motivoituneita oppimaan uutta työpaikalla. Etukäteen on varmistettu myös se, että työtehtävät edistävät opiskelijan tavoitteiden mukaista oppimista.

Työpaikkaohjaajien mainitsemat kehityskohteet ovat yksittäisiä tapauksia. Ne voivat liittyä tiedonkulun haasteisiin, kun työpaikkaohjaaja olisi toivonut ennakkoon enemmän tietoa opiskelijan tämänhetkisestä osaamisesta. Opetus- ja ohjaushenkilöstön toivotaan entistä enemmän tulemaan tutustumaan työpaikkoihin ja työtehtäviin.

Onnistuneen työelämässä oppimisjakson merkitys ei ole aivan vähäinen. Monelle opiskelijalle se on väylä työllistyä ja työpaikalle mahdollisuus saada uutta osaavaa työvoimaa.

Lue lisää työpaikkaohjaajakyselyn tuloksista Luovi-laatu -sivulla, kohdassa Palautteet.

Eliisa Kuorikoski
suunnittelija
eliisa.kuorikoski@luovi.fi