Koulutusjohtajaksi Ammattiopisto Luoviin on valittu 15.2.2022 alkaen TaM (mediatiede) Elina Liljeblad Helsingistä. Elina siirtyy tehtävään Luovi Helsingin koulutuspäällikön paikalta.

Tehtävää aikaisemmin hoitanut Jussi Kajander siirtyi Luovin apulaisrehtoriksi helmikuun alusta alkaen.