Huoltajat antoivat palautetta Luovin toiminnasta helmikuussa 2022. Palautekyselyn tulosten mukaan huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä Luoviin nuorensa opiskelupaikkana.

Huoltajat kokevat, että Luovi on turvallinen paikka opiskella ja kiittävät ammattitaitoista henkilöstöä. Kaikkien vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6 asteikolla 1-4.

Huoltajien mukaan opiskelijoiden tuen tarpeet on huomioitu ja opiskelijat otetaan huomioon Luovissa yksilöinä. Opiskelijoiden henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) on päivitetty säännöllisesti.

Huoltajien mielestä yhteydenpito opetushenkilöstön kanssa on hyvällä tasolla ja henkilöstöön on helppo ottaa yhteyttä. Viestinnän vuorovaikutteisuutta huoltajien kanssa kehitetään palautteen perusteella edelleen. Esimerkiksi perinteisen Wilma-viestittelyn rinnalle pohditaan uusia toimintamalleja.

Kysely on toteutettu vuodesta 2015 lähtien ja huoltajien antama palaute on ollut koko ajan erinomaista. Vuonna 2022 kyselyyn vastasi 325 Luovin opiskelijoiden huoltajaa. Lämmin kiitos kaikille palautteesta!

Lue lisää huoltajakyselyn tuloksista Luovi-laatu -sivulta, kohdasta Palautteet.