Olemme saaneet työelämäkumppaneilta erinomaisen arvion yhteistyömme sujuvuudesta Opetushallituksen koordinoimassa Työelämäpalautteessa. Työpaikkaohjaajien ja työpaikkojen yhteyshenkilöiden palautteen mukaan yhteistyö Luovin kanssa koetaan sujuvaksi. Keskiarvo yhteistyön sujuvuudessa on työpaikkaohjaajien palautteessa 4,7 ja työpaikkapalautteessa 4,5, kun vastausasteikko on 1–5.

Erinomaista arjen yhteistyötä ja tukea opiskelijan ohjaamiseen

Työelämäpalaute kuvastaa sitä, että arjen yhteistyö opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksojen järjestämisessä on erinomaista. Työpaikkaohjaajat ja työpaikkojen edustajat ovat hyvin tyytyväisiä Luovin tapaan järjestää työelämässä oppimista.

”Opiskelijan ja oppilaitoksen välinen suhde heijastuu opiskelijan työssäoloon. Kannustava ilmapiiri Luovissa innostaa opiskelijaa toimimaan työpaikallakin parhaalla mahdollisella tavalla.”
– TYÖPAIKAN YHTEYSHENKILÖ

Työpaikkaohjaajat kiittävät myös sitä, että opiskelijoilla on riittävät valmiudet työelämässä oppimiseen ja että Luovin henkilöstö tarjoaa tarvittavan tuen opiskelijan oppimisen ohjaamiseen. Näillä osa-alueilla Luovin tulos on huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampaa. Siitä kiitos kuuluu jokaiselle opiskelijoita ohjanneelle!

”Aito halu ja into auttaa opiskelijaa kehittymään ja valmistumaan teki vaikutuksen.”
– TYÖPAIKKAOHJAAJA

Palautteesta saamme kehityskohteita tulevaan

Palautteiden mukaan voisimme edelleen tiedottaa työelämää enemmän erilaisista ammatilliseen koulutukseen liittyvistä yhteistyön mahdollisuuksista. Lisäksi voisimme vahvistaa työpaikkojen valmiuksia rekrytoida Luovista valmistuneita opiskelijoita kertomalla enemmän työllistymisen tukimuodoista ja kartoittamalla työpaikkojen täsmätyötehtäviä.

Mitä työelämäpalaute on käytännössä?

Olemme keränneet työpaikkaohjaajilta ja työelämän edustajilta työelämäpalautetta Opetushallituksen koordinoimana 1.7.2021 alkaen. Palautteen keruu on kytketty opiskelijoiden työelämässä oppimisen jaksoihin. Työelämäpalaute on osa koulutuksen järjestäjän saamaa vaikuttavuusrahoitusta.