Luovissa toteutettiin sijoittumiskysely työvuoden 2021–2022 aikana valmistuneille opiskelijoille. Kyselyn tulosten mukaan koulutus- ja oppisopimuspaikoilla on merkittävä rooli opiskelijoiden työllistymisessä.  

Perustutkinnoista valmistuneista opiskelijoista 33 % oli palkkatyössä kyselyhetkellä. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista työllistyminen on 86 %.  

Kyselyn tulosten mukaan ammatilliseen koulutukseen valmentavasta koulutuksesta (VALMA) opiskelijoista 91 % jatkoi opiskelua. Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksesta (TELMA) palkkatyöhön työllistyi 11 % ja muuhun kuin palkkatyöhön työllistyi 35 % opiskelijoista.  

Parhaiten työllistyivät luonto- ja ympäristöalan perustutkinnosta valmistuneet opiskelijat. Työpaikat olivat pääasiassa niitä, joissa opiskelijat hankkivat osaamistaan jo opiskeluaikanaan. Myös Luovin henkilöstön työllä on iso merkitys työpaikkojen löytymisessä. Jatko-opintopaikat löytyivät pääasiassa koulutuskokeilujen ja Luovin henkilöstön avulla.  

Valmistuneiden opiskelijoiden jatkosijoittumista seurataan ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Seuranta toteutetaan haastattelemalla edellisen puolen vuoden aikana valmistuneita opiskelijoita ja selvittämällä heidän jatkosijoittumisen tilannettaan ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.