Luovissa on tuotettu selkokielisiä materiaaleja hakijoiden ja opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeen tunnistamiseen. Selkokeskus on myöntänyt selkotunnuksen seuraaville RUORI-itsearvioinnin materiaaleille:

RUORI-itsearvioinnin opas hakijalle ja opiskelijalle

Materiaalin tavoitteena on, että hakija ja opiskelija ymmärtää

  • Mikä on RUORI-itsearviointi
  • Miten RUORI-itsearvioinnin voi tehdä
  • Mitä RUORI-itsearvioinnissa kysytään
  • Miksi RUORI-itsearviointi kannattaa tehdä

RUORI-itsearviointikysely (Webropol)

RUORI-itsearviointi on kysely, jossa on kysymyksiä opiskelusta ja työelämästä. Kyselyn avulla saadaan tietoa tuen ja ohjauksen tarpeesta opiskeluun.

Selkokielinen itsearviointi auttaa hakijaa ja opiskelijaa ymmärtämään kysymykset paremmin. Silloin vastaukset ovat totuudenmukaisempia ja hänelle voidaan tarjota oikeanlaista tukea.

Selkotunnus

Selkokeskus myöntää selkotunnuksen julkaisulle, jonka kieli, ulkoasu ja kuvat noudattavat selkokielen periaatteita.