KM Marjo Vilppola on valittu Ammattiopisto Luoviin koulutuskoordinaattoriksi vastuualueenaan ammatillisen erityisopetuksen asiantuntijapalvelut. Marjo vastaa työssään Luovin asiantuntijapalvelujen toteuttamisesta, palveluprosessista sekä markkinoinnista. Marjo siirtyy Luoviin Oulun yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan suunnittelijan tehtävästä ja aloittaa työnsä Oulussa sijaitsevassa työpisteessä 14.4. Tervetuloa luovilaiseksi tekemään omaa Erityistä tehtävää!