Haluatko lisätä kansainvälisyyttä opetuksessasi? Kaipaatko kansainvälisyyteen liittyviä välipalatehtäviä piristämään arkea? Mitä osaamista kansainvälisessä toimintaympäristössä opiskelijalta tarvitaan? Miten tunnistaa ja kehittää niitä?  

Train for international trail eli tuttavallisemmin TFIT-hanke on yhdistänyt toimijoita erityisopetuksen kentältä eripuolilta Eurooppaa. Hankkeessa opiskelijat ovat keskiössä tuottamassa ja pilotoimassa materiaalia kansainvälistymisen tueksi sekä oppimassa kansainvälisyydestä. 

Opiskelijalähtöinen näkökulma virkistää hanketoimijoita monella tasolla. Niin opiskelijat, opettajat kuin hankekoordinaattorit ovat yhtä lailla iloisia tuotosten etenemisestä. Koordinaattorien kokouksessa Itävallassa teimme katselmuksen hanketuotosten etenemiseen. Oli ilo huomata, että opiskelijalähtöinen toimintatapa tuottaa tulosta ja hankkeen tuotokset ovat opiskelijoiden näköisiä.

Hankkeen tuotokset ovat konkreettisia ja siksi niiden tekemiseen on ollut helppo tarttua.  Opiskelijat ovat olleet mukana kehittämässä ja tuottamassa hankkeen materiaaleja, jotka liittyvät kansainvälisessä toiminnassa tarvittavaan tietoon ja taitoon. Opiskelijoiden ohella opetushenkilöstöllä on ollut arvokas rooli tuotosten kehittämisen ohjaamisessa ja tukihenkilöinä matkalla toimimisessa. 

Varsinaisten tuotosten ohella opettajat kertovat saaneensa uusia näkökulmia, ja innostavan ripauksen kansainvälisyyttä omaan arkeen. 

Opiskelijat ovat työstäneet materiaaleja hankkeen Learning – Teaching – Training Activities -tapaamisissa eri puolilla Eurooppaa. Koordinaattorit taas ovat tapaamisissaan suunnitelleet ja koonneet yhteen hankkeen tuotoksia. Hyviä ideoita ja vastauksia kysymyksiin on löytynyt toisinaan yllättävistäkin suunnista.

Miia Tolonen
kansainvälisyyskoordinaattori
Ammattiopisto Luovi