Luovin opiskelijoiden huoltajat antoivat palautetta Luovin toiminnasta helmikuussa 2023. Palautekyselyn tulosten mukaan huoltajat ovat erittäin tyytyväisiä Luoviin nuorensa opiskelupaikkana.

Luovin työntekijöihin on helppo ottaa yhteyttä ja opiskelijoiden henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat (HOKS) on päivitetty säännöllisesti. Huoltajien mukaan nuorten hyvinvointia tuetaan ja kiusaamiseen puututaan, jos sitä ilmenee. Oppilaitoksen tilat myös koetaan esteettömiksi ja saavutettaviksi.

Kaikkien vastaajien kokonaistyytyväisyyden keskiarvo oli 3,6 asteikolla 1 täysin eri mieltä – 4 täysin samaa mieltä.

Huoltajat kokevat, että heidän on helppo antaa palautetta Luovin toiminnasta ja palaute otetaan huomioon. Huoltajien tiedottamista nuorta koskevissa ajankohtaisissa asioissa kehitetään edelleen.

Kysely on toteutettu vuodesta 2015 lähtien ja huoltajien antama palaute on ollut koko ajan erinomaista. Vuonna 2023 kyselyyn vastasi 268 Luovin opiskelijoiden huoltajaa.

Lue lisää huoltajakyselyn tuloksista Luovi-laatu -sivulta, kohdasta Palautteet.