Jos oppivelvollinen ei saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, oppivelvollisen hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan, kunnes oppivelvollinen saa koulutuspaikan.  

Kevään yhteishaun varasijat ovat voimassa 18.8.2023 asti. Oppivelvollinen voi hakea opiskelupaikkaa jatkuvassa haussa, jos haku on auki. Jatkuvassa haussa olevat oppilaitokset ja koulutukset löytyvät Opintopolku.fi -palvelusta ja/tai oppilaitosten omilta verkkosivuilta.  

Jos oppivelvollisella ei ole opiskelupaikkaa, asuinkunta voi osoittaa hänelle opiskelupaikan, joka edellyttää osoittamispäätöstä. Ennen päätöksentekoa on oppivelvollisen asuinkunnan kuultava koulutuksen järjestäjää, oppivelvollista ja hänen huoltajaansa. 

Yhteistyön käynnistämiseksi Ammattiopisto Luovin kanssa, ota yhteyttä lähimmän Luovin paikkakunnan yhteyshenkilöön.

Yhteistyössä voimme pohtia muun muassa seuraavia näkökulmia: 

  • eri vaihtoehdot oppivelvollisuuden suorittamispaikasta 
  • opiskelijan tuen tarve; vaativan erityisen tuen tarpeen arvioinnin aloittaminen 
  • eri hakeutumisvaihtoehdot: Onko esimerkiksi Luovin jatkuva haku avoimena oppivelvollista kiinnostavaan tutkintoon tai valmentavaan koulutukseen 
  • sopivan valmentavan koulutuksen (TUVA tai TELMA) pohtiminen  

Parhain ratkaisu löytyy hyvällä yhteistyöllä!