Toimiva yhteistyö on tuonut konkreettisia hyötyjä Luovi Tampereen kiinteistönhoidon koulutukselle ja HH-kiinteistöpalvelut Oy:lle. Kun kiinteistöalan koulutusta toteutetaan aktiivisesti työpaikalla, opiskelijan asema työmarkkinoilla paranee. Samalla työelämän pelisäännöt ja kiinteistönhoitajan työ tulevat tutuksi. Lisäksi työpaikat sitoutuvat tutkinnon saavuttamiseen ja opiskelijoiden uraohjaukseen.

Yhteiset tavoitteet ovat yhteistyön pohjana

Ammattiopisto Luovin ja HH-kiinteistöpalvelut Oy:n yhteistyölle on rakennettu pohjaa kiinteistönhoidon työnjohtajan Petri Salmelan aloitteesta. Salmela työskenteli aiemmin Luovissa. Myös Luovin ammatillinen erityisopettaja Tero Lehtilä oli jo aiemmin tuonut esille, että kiinteistöpalvelujen koulutuksen toteuttaminen laadukkaasti vaatii työelämässä oppimisen lisäämistä. Yhteistyölle nähtiin selvää tarvetta ja molemminpuolista hyötyä. Kiinteistönhoidossa on esimerkiksi kausityövoimatarpeita ja toisaalta oppimisympäristön tulisi olla mahdollisimman todenmukainen, jopa ihan oikea asiakaskohde. Haluamme tarjota opiskelijoille laajan näkökulman alalla opiskeluun.

Yhteistyön aluksi opiskelijoita kävi koulutussopimusjaksoilla yrityksessä. Pian myös opiskelijaryhmät kävivät opetushenkilöstön kanssa tekemässä sovittuja asiakaskohteita. Työkohteissa oli joskus mukana myös HH:n työntekijöitä. Avoimuus yhteistyöstä lisäsi asiakkaiden luottamusta. Ajan mittaan koulutussopimukset muuttuivat oppisopimuksiksi ja opiskelijoiden valmistuttua palkkatöiksi.

Uusilla tiloilla toimivampaa arkea

Kun opiskelijamäärä lisääntyi, nähtiin tarvetta saada toimivammat tilat yhteiselle työskentelylle. Luovin kiinteistöalan opetus sai uudet työtilat ja luokkatilan, mikä on lisännyt työturvallisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteiset tilat ovat antaneet uudenlaista ryhtiä ja muuttaneet arkirutiinejamme ammattimaisemmiksi, Tero Lehtilä kertoo.

Opiskelijoiden kommentteja uusista tiloista:

”Isot ja avarat tilat ja halli on hyvän kokoinen.”
”Loistavat työtehtävät”
”Tilaa on ja siistiä. Toimii.”

Uudet ja toimivat työtilat lisäävät työturvallisuutta ja viihtyvyyttä, Luovin ammatillinen erityisopettaja Tero Lehtilä kertoo.
Opiskelijoiden käytössä on HH-Kiinteistöpalvelut Oy:n työkone.

Sydämellä mukana yhteistyössä

Tällä hetkellä HH:n kiinteistönhoitotöihin on työllistynyt Luovista jo useita valmistuneita opiskelijoita, ja työelämässä oppimisen jaksoilla on ollut keskimäärin 10 henkilöä vuoden aikana. Olemme kokeneet, että koulutusyhteistyömalli rikkoo ennakkoluuloja.

– Tässä on sydän mukana puolin ja toisin, yhteistyökumppanit toteavat ylpeinä. Työ toimii molempien mukaan erinomaisen ketterästi, laadukkaasti ja avoimesti. Yhteistyöhön on helppo sitoutua, kun pohjana on sopimus, johon on määritelty konkreettiset tavoitteet.

HH-Kiinteistöpalvelut Oy tarjoaa Luoville aidon oppimisympäristön ja oikeat työkohteet. Lisäksi Luovin koulutuskäytössä on ollut laite- ja konekalustoa, esimerkiksi Wille-työkone. Luovi tarjoaa HH:lle työvoimaa ketterästi mm. kausitarpeissa. Luovin ohjaajat ja opettajat hoitavat sovittuja töitä itsenäisesti opiskelijoiden kanssa. Asiakkailta ja HH:n henkilöstöltä on tullut positiivista palautetta Luovin motivoituneista “nopean toiminnan joukoista”.

Yhteisenä kehityskohteena on kausityön suunnittelu ja soveltuvien opiskelijoiden ja tulevien työntekijöiden sijoittuminen siihen. Yhteistyötä halutaan ketteräksi ja tehokkaaksi ja laajentaa jatkossa esimerkiksi siivous- ja rakennusalan töihin.