Luovi liikkeelle -päätöstapaaminen joulukuussa 2023

Luovi liikkeelle -päätöstapaamisen tavoitteena oli koota hankkeen tulokset yhteen ja esitellä ja jakaa ne kaikille. Pääpainopisteenä tapaamisessa olivat pysyvät toimintamallit, niiden juurruttaminen ja Liikkuva opiskelu -toimintamallin valmistelu. Keskustelimme, miten Liikkuva opiskelu -toiminta tulisi näkyä Luovin strategiassa, toiminnan suunnittelussa ja itse toiminnassa sekä mitä resursseja toiminta vaatii. Tapaamiseen osallistui yli 20 osallistujaa ympäri Luovi-Suomea. Hankehenkilöstön lisäksi mukana oli myös joukko esihenkilöitä.

Ensimmäisen päivän aikana saimme kuulla hankkeen konkreettisia tuloksia eri puolilta Suomea viiden aluekoordinaattorin esittelemänä. He esittelivät kehittämistöiden tuloksia alueittain hankkeen toteutussuunnitelman neljän toimenpideteeman mukaisesti:

  • Opetuksen liikunnallistamisen ja aktiivisuuden lisäämiseksi kohdistuvat toimenpiteet
  • Oppilaitokseen ja oppimisympäristöihin kohdistuvat toimenpiteet
  • Opiskelijoiden liikkumisen ja aktiivisuuden lisäämisen toimenpiteet
  • Paikalliseen yhteistyöhön kohdistuvat toimenpiteet

Päivän myötä oli mahtavaa huomata, kuinka erinomaisesti ja yhtenäisesti aluekoordinaattorit ja alueiden liikunta-agentit ovat kehittäneet ja toteuttaneet toiminnalle asetettuja suunnitelmia. Esitellyistä kehittämistuloksista huomasi, että liikkeen lisääminen on meille luovilaisille sydämen asia! Hankkeen myötä on muun muassa hankittu ja hyödynnettyjä uusia liikuntavälineitä, pidetty taukojumppia, liikunnallisia kerhoja, liikuntapäiviä ja lajikokeiluja. Lisäksi on lisätty omaa osaamista, laadittu liikunnan vuosikelloja sekä tehty paikallista ja alueellista yhteistyötä.

Iltapäivällä Saku ry:n kehittämispäällikkö Maria Käkelä perehdytti meidät kehittämistuloksien juurruttamistyöhön. Hän esitteli ensin lyhyesti Kiinni strategiaan! -juurruttamismallin, jonka jälkeen jatkoimme aiheesta työpajoissa. Rakensimme alueellisia toimintasuunnitelmia siitä, miten Liikkuva opiskelu -toiminta toiminta näkyy ja juurtuu osaksi arkea. Työpajojen myötä saimme tehtyä alustavan toimintasuunnitelman Luovi liikkeelle! -hankkeen jatkokaudelle ja alustavat ajatukset Luovin pysyvästä Liikkuva opiskelu -toimintasuunnitelmasta. Näistä suunnitelmista kerromme lisää myöhemmin.

Saku ry teki toiminnastamme myös jutun ”Liikkeen lisääminen kiinnitetään osaksi Luovin strategiaa” omaan lehteensä. Voit lukea jutun nettilehdestä (linkki avautuu uuteen välilehteen).

Kaiken kaikkiaan hankkeen päätöstapaaminen Tampereella oli onnistunut. On hienoa, että itse juurruttamistyö saatiin nyt käyntiin. Luovi liikkeelle! -hanke jatkuu ja kehittämistyön tuloksien juurruttamistyö käynnistyy. Luovin Liikkuva opiskelu -toiminta alkaa muotoutumaan ja liikkeen lisääminen kiinnitetään nyt osaksi Luovin strategiaa.

Ari-Pekka Raudaskoski
hankepäällikkö
Ammattiopisto Luovi