Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry on myöntänyt 15.3.2024 Luovin opintopäällikkö Pirjo Ruhalle ammatillisen koulutuksen kultaisen ansioristin. Pirjo Ruha palkittiin pitkäaikaisesta ja erinomaisesta työstään ammatillisessa koulutuksessa. Hän on edistänyt vahvasti koko ammatillisen erityisopetuksen vaikuttavuutta ja uskottavuutta valtakunnallisesti. Pirjo on tehnyt aktiivisesti työtä myös koko AMEO-verkoston hyväksi.

Luovin arvoista luottamus ja uudistajuus ovat näkyneet Pirjon työssä vahvasti. Hän on kehittämistyöllään varmistanut ohjeiden ja prosessien ajantasaisuuden sekä muuttuvan lainsäädännön noudattamisen Luovissa. Tämä on helpottanut koko henkilöstön työntekoa arjessa. Yksi merkittävimmistä saavutuksista Pirjon pitkällä työuralla on ollut ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpano Luovissa ja sen vaatimien muutosten ja edellytysten perehdyttäminen henkilöstölle.

Luovin toimitusjohtaja Hannu Koivula, apulaisrehtori Jussi Kajander sekä tieto- ja viestintäjohtaja Susanna Kangas luovuttivat ansioristin Pirjolle Oulussa 15.4.2024. Juhlatilaisuudessa olivat paikalla Luovin johtoryhmä ja pedagogisten palvelujen henkilöstö.

Lämpimät onnittelut Pirjolle!

Jussi Kajander ja Pirjo Ruha

Jussi Kajander ja Pirjo Ruha

Susanna Kangas ja Pirjo Ruha

Susanna Kangas ja Pirjo Ruha