Ammattiopisto Luovi on käynyt muutosneuvottelut koskien Luovi Alavuden toimintaa. Alavuden suunniteltujen toimenpiteiden perusteena olivat tuotannolliset, taloudelliset ja työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat syyt. Neuvottelut aloitettiin 31.1. ja ne päättyivät 27.3.2024.  

Nyt tehdyn päätöksen mukaisesti Ammattiopisto Luovin toiminta Alavudella päättyy vuoden 2027 aikana. Päätöksessä on huomioitu mm. Ammattiopisto Luovin suuri hakijamäärä muilla paikkakunnilla, oppivelvollisuusikäisten hakijoiden pienempi määrä Alavudella sekä lähialueen laskeva väestöennuste. Luovin toiminta Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla jatkuu entistä vahvempana Seinäjoella ja Vaasassa.  

Alavudella tällä hetkellä opiskelevilla ja tämän kevään yhteishaussa valittavilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa opintonsa loppuun Alavudella. 

Neuvotteluiden kohteena oli yhteensä 39 henkilöä, joista 29 työsuhde Alavudella päättyy vuoden 2027 loppuun mennessä. Luovi pyrkii tarjoamaan mahdollisimman monelle heistä työtä muilla yhteensä yli 30 toimintapaikkakunnalla. Muiden työntekijöiden osalta päätös voi tarkoittaa esimerkiksi työntekopaikkakunnan muutosta tai työsuhteen osa-aikaistamista. 

Lisätietoja antaa rehtori Seija Karvonen, puhelin 040 3193733