Aloitamme koulutusyhteistyön Sedun kanssa ajoneuvoalan ja elintarvikealan perustutkinnoissa.
”Opiskelijamme voivat jatkossa hankkia osaamista Sedun Törnäväntien kampuksella Telakka-mallin mukaisesti. Näin mahdollistamme vaativan erityisen tuen opiskelijoille aiempaa laajemman tutkintotarjonnan”, koulutusjohtaja Lasse Hannula toteaa.

Opiskelija valitaan opiskelemaan sovittua tutkintoa Ammattiopisto Luovin opiskelijaksi. Ammatilliset tutkinnonosat opiskelijat opiskelevat integroituna elintarvikealan ja ajoneuvoalan perustutkintoryhmiin Sedun Törnäväntien kampuksella.

Luovi tarjoaa opiskelijoille vaativan erityisen tuen mukaiset palvelut läpi opintojen (opiskeluhyvinvoinnin palvelut, erityisopettajan palvelut, tarvittava vaativan erityisen tuen ohjaus kaikissa opinnoissa sekä työelämässä tapahtuvassa oppimisessa).

Sedun vararehtori Hellevi Lassila iloitsee yhteistyön käynnistymisestä. ”Tämä on win-win -tilanne. Ammattiopisto Luovin opiskelijat saavat toteuttaa ammattihaaveitaan ja saavat opintoihinsa tarvitsemansa tuen. Kun ryhmässä on mukana ammatillinen erityisopettaja ja ryhmänohjaaja, Sedun ammatillinen opettaja saa keskittää energiansa ammatin opettamiseen. Ammattiin opiskelevalle yhteistyö mahdollistaa hakeutumisen vaativan erityisen tuen piiriin, mikäli nyt saatavilla olevat tuki on osoittautunut riittämättömäksi.”

Kokeilu käynnistyy elokuussa 2024 pilotoinnilla, johon otetaan 6-8 opiskelijaa. Hakeutuminen pilottiin tapahtuu ensisijaisesti hakevan toiminnan kautta.
”Telakka-koulutusten jatkoa pohditaan pilotista saatavien kokemusten pohjalta. Suunnitelmissa on, että telakka-koulutuksiin voi jatkossa hakeutua jatkuvan haun kautta”, Hannula & Lassila päättävät.

Lisätietoja

Lasse Hannula, koulutusjohtaja
Ammattiopisto Luovi
puhelin 040 319 3782, lasse.hannula@luovi.fi

Hellevi Lassila, vararehtori
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu
puhelin 040 830 4255, hellevi.lassila@sedu.fi