Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto

Maaseutuyrittäjä voi työskennellä maatilatalouden eri ammateissa, kuten maatilatyöntekijänä, maanviljelijänä tai työntekijänä maataloustarvikekaupassa tai maaseutumatkailuyrityksessä.

Maaseutuyrittäjällä on perustiedot maan kasvukunnon ylläpidosta ja kasvien kasvuun vaikuttavista tekijöistä sekä metsänhoidosta. Hän osaa käyttää ja huoltaa työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Opintoja voi painottaa viljelyyn tai tuotantoeläinten hoitamiseen.

Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat, 135 osaamispistettä

Esimerkiksi:

  • työskentely maatalousalalla
  • maaseutuyrittäminen
  • maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön hoitaminen
  • peltokasvien tuottaminen
  • maatalouskoneiden huoltaminen ja korjaaminen
  • metsien hyödyntäminen
  • tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osaamispistettä

Pakollisia 19 osp ja valinnaisia 16 osp opintoja mm. seuraavista: äidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka, fysiikka ja kemia, tieto- ja viestintätekniikka, yhteiskuntataidot, työelämätaidot, yrittäjyys ja yritystoiminta, liikunta, terveystieto.

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osaamispistettä

Koulutuspaikat

Muhos

Hei! Kuulisimme mielellämme palautteesi sivustostamme, jotta voimme palvella jatkossa entistä paremmin.

Miten arvioisit Luovi.fi -sivuston käyttökokemuksesi?

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.