Build@home

BUILD@HOME -hankkeen tarkoituksena on kehittää helppokäyttöinen työkalupakki, jonka avulla opettajat ja opiskelijat voivat luoda tai seurata koulutusta, joka vastaa läheisesti opetussuunnitelmaa tai oppimistavoitteita, oppimistarpeita, kykyjä ja opiskelijan perusominaisuuksia.

Työkalupakki on suunniteltu kaikentyyppiselle koulutukselle ja kaikenlaisille opiskelijoille. Haluamme tuottaa uusia tapoja toteuttaa kotikansainvälisyyttä hyödyntäen erilaisia teknisiä sovelluksia sekä hankekumppanien jo olemassa olevaa osaamista ja materiaalia.  Build@home hankkeessa huomioidaan myös opiskelijat, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta matkustaa.

BUILD@HOME -hankkeessa rakennettu työkalupakki tarjoaa kansainvälistä kokemusta ja näkökulmia ilman matkustamista.

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Kumppanit

Lisätietoja

Miia Tolonen
Kansainvälisyyskoordinaattori
miia.tolonen@luovi.fi
+358 40 319 3183