Digi TOP

Digi TOP -hankkeessa kehitettiin kaikille opiskelijoille soveltuvia, esteettömiä sekä opiskelijoiden erityiset tuen tarpeet huomioivia digitaalisia ratkaisuja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ohjauksen tueksi.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tulokset

  1. Pedagogisten toimintamallien kehittäminen erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen uusia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.
  2. Erilaisten digitaalisten välineiden ja sovellusten käyttöönotto erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen (oppisopimuskoulutus ja työssäoppiminen) tukemiseen ja ohjaamiseen sekä niiden pedagogisten käyttötapojen kehittäminen ja pilotointi.
  3. Yksilöllisten opintopolkujen ja opiskelijan yksilöllisten oppimisen tapojen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen laadun parantaminen.
  4. Työpaikkaohjaajien sekä oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen lisääminen digitaalisten välineiden käyttämiseen työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa.
  5. Kehittämistyön tulosten (pedagogisten toimintatapojen ja mallien) jakaminen ja levittäminen hankeverkostossa ja muiden ammatillisten oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstölle.

Hankkeen toimenpiteet kohdistuivat erityistä tukea tarvitseviin, alle 25-vuotiaisiin vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa oleviin opiskelijoihin, joilla oli erittäin vaihtelevat ja monialaiset tuen tarpeet. Opiskelijat olivat perustutkinto-, VALMA- ja/tai TELMA-opiskelijoita. Hankkeeseen osallistunut henkilöstö toimi näiden opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa ja tukena sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisen digitaalisten ratkaisujen kehittäjinä.

Yhteistyössä

Projekti toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Projektia koordinoi Turun kaupunki, sivistystoimiala. Yhteistyökumppaneina toimivat Koulutuskuntayhtymä OSAO, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus, Vantaan ammattiopisto Varia ja Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Oulun seudulla hanke toteutettiin laajana kumppanuusverkostona, jossa olivat mukana Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (Oakk), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO), Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö (PSK), Virpiniemen liikuntaopisto (Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö) ja Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus.

Lisätietoja

Jari Keisu
Työelämäasiantuntija
jari.keisu@luovi.fi
040 319 3193