Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus

Ammatillisen koulutuksen järjestäjien digikyvykkyyden kehittäminen

Kehitämme laajassa verkostohankkeessa ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisaatiokyvykkyyttä. Jalkautamme jo tehtyjen kehittämistoimien tuloksia pysyväksi osaksi toimintaamme. Jalkautettavat tulokset liittyvät Kokonaisarkkitehtuuri- , Oppimisanalytiikka-, Tieto-osaava- ja Digiosaava-hankkeisiin.

Tavoitteemme

  1. Kokonaisarkkitehtuurityöskentelyn jatkaminen, toimintamallien jalkauttaminen, yhteyden varmistaminen opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaamaan kokonaisarkkitehtuurityöhön sekä valtakunnallisten määrittelyjen hyödyntäminen Luovin suunnitelman rakentamisessa.
  2. Oppimisprosessin suunnittelu, visuaalinen, henkilökohtaisten opintopolkujen ja opintojen etenemistä havainnollistava oppimisanalytiikka vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden käyttöön sekä oppimisen seuranta. Luovi hyödyntää Oppimisanalytiikka-hankkeessa kehitettyjä yhteisiä toimintamalleja ja hyviä käytänteitä pohjana omalle oppimisanalytiikan hyödyntämiselle.
  3. Luovin tietojohtamisen käytänteiden edelleen kehittäminen ja jalkauttaminen Tieto-osaava-hankkeen toimintamalleja hyödyntäen sekä muun muassa laadun varmistuksen toimenpiteet.
  4. Digiosaava-hankkeen toimintamallien ja hyvien käytänteiden jalkauttaminen ja vakiinnuttaminen Luovi-tasoiseen käyttöön sekä henkilöstön osaamisen kehittäminen.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama.

Lisätietoja

Minna Vainionpää
pedagoginen asiantuntija
040 319 3262
minna.vainionpaa@luovi.fi