Diginä duunissa

Edistimme ja lisäsimme työpaikalla tapahtuvaa oppimista hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja.

Kehitimme malleja, jotka tukevat työelämässä tapahtuvaa oppimista, mahdollistavat erilaisten työelämän ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmien entistä laajemman ja monimuotoisemman käytön sekä edistävät opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittymistä uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönotossa.

Työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen valmentautumista kehitimme hyödyntäen pelipedagogiikkaa ja virtuaalista työelämävalmennusta.

Opetus ja kulttuuriministeriön tunnus.

Tulokset

  1. Oulun seudun ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa Oulun TOPPI –projektissa kehitetyn Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittämisen jatkaminen siten, että aiemmin tuotettuihin toteutusmalleihin yhdistettiin uusien digitaalisten välineiden sekä niihin kytkeytyvien pedagogisten toimintamallien hyödyntäminen, ml. työpaikkaohjaajien sähköinen osaamispassi.
  2. oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittäminen digitaalisten välineiden käyttämisessä siten, että heillä on edellytykset hyödyntää välineitä sekä työpaikkaohjaajakoulutuksen toteutuksessa että työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemisessa ja ohjaamisessa.

Yhteistyössä

Projekti toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Projektia koordinoi Turun kaupunki, sivistystoimiala. Yhteistyökumppaneina toimivat Koulutuskuntayhtymä OSAO, Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus, Vantaan ammattiopisto Varia ja Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Oulun seudulla hanke toteutettiinn laajana kumppanuusverkostona, jossa olivat mukana Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Luovi, Oulun Diakoniaopisto (ODO), Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (Oakk), Oulun Palvelualan Opisto (OPAO), Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö (PSK), Virpiniemen liikuntaopisto (Pohjois-Pohjanmaan liikuntaopistosäätiö) ja Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus.

Lisätietoja

Jari Keisu
Työelämäasiantuntija
jari.keisu@luovi.fi
040 319 3193