Opetus- ja kulttuuriministeriön tunnus

Digiosaava.fi

Ammatillisen koulutuksen digitalisaation ja johtamisen kehittäminen

Kehitimme ammatillisen koulutuksen järjestäjien digiosaamista. Hankkeessa tuotettiin virtuaalinen osaamiskampus sekä koulutuskokonaisuus toisen asteen henkilöstölle digiosaamisen harjoittamiseen.

Tavoitteemme oli

Osallistuimme hankkeen työryhmään, jonka tavoitteena oli kehittää sisältöjen hyödyntämistä osana opetusta ja oppimista. Osallistumme erityisesti alatyöryhmiin, joissa kehitettiin digitaalisten materiaalien tuottamisen ja jakamisen toimintatapoja sekä saavutettavuutta. Tuotimme työryhmän kanssa aiheeseen liittyvän osion virtuaaliseen osaamiskampukseen ja koulutuskokonaisuuteen.

Tavoitteenamme oli kehittää toimintatapoja yhteisen oppimateriaalin tuottamiseen ja jakamiseen liittyen sekä tuottaa esimerkkejä laadukkaasta, saavutettavasta sähköisestä oppimateriaalista.

Tulokset ja tuotokset

Hyvä homma! Työelämätaitoja toisen asteen opiskelijoille

Luovin hanketyöryhmä tuotti hankkeessa työelämään liittyvää materiaalia opiskelijoiden kanssa hyödynnettäväksi. Selkeä, helppokäyttöinen ja saavutettava kokonaisuus auttaa työelämätaitojen opiskelussa ja vahvistaa työelämässä tarvittavia taitoja. Materiaali on tehty toiselle asteelle, mutta on hyödynnettävissä myös peruskoulun yläluokilla. Sen laatimisessa on käytetty tekoälyä eri tavoin. Kokonaisuus sisältää materiaalia yhteiseen luokkatyöskentelyyn sekä sähköisiä ja tulostettavia harjoituksia, joita voi tehdä itsenäisesti koulussa, työelämässä ja kotona. Materiaalista voi hyödyntää myös vain yksittäisiä osioita tai tehtäviä. 

Hyvä homma! -työelämätaitoja toisen asteen opiskelijalle -logo.
Hyvä homma! Työelämätaitoja toisen asteen opiskelijoille -kuvio, jonka vaiheet ovat: Valmistelu, CV, työpaikan hakeminen, työhaastattelu; Ennen työpaikalle menoa, hygienia, pukeutuminen, ennakointi; Työpaikalla, käyttäytyminen, turvallisuus, sopimukset; Työpäivän jälkeen, itsearviointi, hyvinvointi, työelämäpeli.

Osaamiskampus ja Digiosaava.fi – yhteishankkeen verkkosivusto

Tutustu yhteishankkeen verkkosivustoon. Sivusto täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Se avautuu alla olevasta linkistä uudessa välilehdessä.

Yhteistyössä

 Hankkeeseen osallistui 79 koulutuksen järjestäjää ympäri Suomen. Hanketta hallinnoi Työtehoseura ry ja rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoja

Juho Viitanen
koulutuspäällikkö
040 319 3354
juho.viitanen@luovi.fi