Dream college

DREAM COLLEGE –Learning Environments and Vocational Competencies oli sertifioitu asiantuntijaliikkuvuushanke, jonka teema oli oppimisympäristöjen kehittäminen.

Ammatillisen opettajan rooli on muuttunut perinteisestä opettamisesta opiskelijan kokonaisvaltaisen kasvun valmentamiseen. Uudet oppimisympäristöt mahdollistavat yksilölliset oppimisympäristöt. Asiantuntijavaihdot keskittyivät eniten tukea tarvitsevien opiskelijoiden oppimisympäristöjen rakentamiseen eri Euroopan maissa. 

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.
Elinikäisen oppimisen toimintaohjelman tunnus.

Tavoitteet ja tulokset

Tavoitteena oli kehittää henkilöstön ammatillista osaamista ja luoda edellytyksiä oppimisympäristöjen kehitystyöhön oppilaitoksissa. Lähestymistapana oli pedagoginen saavutettavuus ja teemat vaihtelivat monikulttuurisuudesta fyysisiin ja psyykkisiin oppimisympäristöihin ja työssäoppimisen esteettömyyteen eri aloilla.

Osallistujat olivat eri tehtävissä toimivia opettajia ja muuta henkilökuntaa, joilla oli vankka kokemus erityistä tukea tarvitsevien kanssa työskentelystä. Vaihtojen kesto oli yksi viikko ja ne toteutettiin ryhmissä. Vuosina 2014 – 2016 toteutettiin yhteensä 30 liikkuvuutta. Kaikki osallistuivat myös valmennukseen. Vaihtojen ohjelmat räätälöitiin yhdessä lähtijöiden ja vastaanottavan organisaation kanssa.

Hankkeen konkreettiset tulokset ovat vaihdoista tehdyt raportit ja työkirjat, joita hyödynnetään oppimisympäristöjen kehittämisessä. Henkilötasolla hyödyt näkyvät ammatillisen osaamisen kehittämisessä

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi. Yhteistyökumppaneina toimivat Keskuspuiston ammattiopisto, Validia, Kiipulan ammattiopisto, Ammattiopisto Bovallius ja Seurakuntaopisto. Eurooppalaiset partnerit ovat pääasiassa ammatillisia oppilaitoksia ja paikallisia viranomaisia. Tässä hankkeessa partnerit olivat Alankomaista, Espanjasta ja Iso-Britanniasta. 

Lisätietoja

Mari Kontturi, Manager of International Affairs, mari.kontturi@luovi.fi, + 358 40 319 3264