Erityisen tuen areena

Kehitämme opetus- ja ohjaushenkilöstön ja oppilaitosten sidosryhmien toimijoiden osaamista yksilöllisten opintopolkujen luomisessa ja erityisen tuen toteuttamisessa ammatillisen koulutuksen aikana. Osaamista kehitetään myös erityistä tukea tarvitsevien turvallisuuden ja hyvinvoinnin huomioimisessa. Digitaalisten toimintatapojen pedagoginen hyödyntäminen huomioidaan kaikissa koulutuksissa.

Koulutusten toteutus

Osallistujille tarjotaan tutkimus-, tieto- ja kokemusperustaista monimuoto- sekä verkkokoulutusta viidessä koulutuskokonaisuudessa. Monimuotokoulutukset koostuvat webinaareista, lähiopetuspäivistä ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Verkkokoulutukset koostuvat webinaareista ja verkossa tapahtuvasta työskentelystä. Hankeverkoston osaamisessa yhdistyy käytännön osaaminen sekä tutkimus- ja tietolähtöisyys erityistä tukea tarvitsevien opetuksessa ja ohjauksessa.

Koulutusosiot

Oppimisvaikeudet ja erityinen tuki 2 op

 • Erityisen tuen tarpeiden tunnistaminen
 • Matemaattiset vaikeudet ja erityinen tuki
 • Kielelliset vaikeudet ja erityinen tuki
 • Digipedagogiikka ja erityinen tuki
 • Toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja hahmottamisen vaikeudet ja erityinen tuki
 • Mielenterveys ja erityinen tuki
 • Inlärningssvårigheter och särskilt stöd i yrkesutbildningen

Yksilölliset polut ja uraohjaus 2 op

 • opintojen henkilökohtaistaminen
 • oppimisen tukeminen ammatillisessa koulutuksessa (erityisen tuen suunnittelu jatoteuttaminen)
 • tukea tarvitsevan ohjaus työpaikoilla / Erityinen tuki ja ohjaus työelämän oppimisympäristössäja näytöissä
 • uraohjaus ja työllistymisen tukeminen

Maahanmuuttajien oppimisen tukeminen 2 op

 • maahanmuuttajien oppimiseen vaikuttavia taustatekijöitä
 • kielitietoisen oppimisen tukeminen
 • Digitaaliset välineet maahanmuuttajan oppimisen tukena

Pedagoginen turvallisuus ja erityisopetus 2 op

 • fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus
 • oppilaitosturvallisuus
 • oppimisympäristöjen turvallisuus

Pedagoginen hyvinvointi 2 op

 • voimavarat ja vuorovaikutus ,positiivinen psykologia
 • hyvinvointi ja osallisuus opinnoissa/etätyössä
 • digitaalinen hyvinvointi, elämänhallinta ja netti
 • Pedagogisk välmående, resurstärkande och lärarens coachande rol

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Kiipula. Yhteistyökumppaneina toimivat Ammattiopisto Luovi, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia, Optima samkommun, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu.

Lisätietoja

Tarja Järvi
koulutuskoordinaattori
tarja.jarvi@luovi.fi
040 319 3062