Erityisiä taitoja yksilöllisten ja joustavien opintopolkujen ohjaukseen

Tavoitteenamme oli varmistaa kaikkien opiskelijoiden mahdollisuudet saada tutkinto suoritettua tilanteessa, jossa niukentuvien resurssien myötä otetaan uudet osaamisperusteiset opetussuunnitelmat käyttöön.

Keskityimme kahteen alaan, joissa opiskelijoilla oli ollut normaalia enemmän tuen ja ohjauksen tarvetta: tekniikan ja liikenteen ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala. Tavoitteisiin pyrittiin kehittämällä opettajien osaamista erilaisten opiskelijoiden kohtaamisessa, ohjaamisessa ja erilaisten oppimistapojen ymmärtämisessä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Tulokset

Hankkeessa toteutettiin koulutus, joka koostui neljästä koulutuskokonaisuudesta, jotka olivat laajuudeltaan 2 – 3 op. Lisäksi koulutushankkeeseen sisältyi koko hankkeen kick off -tilaisuus sekä kaikille avoin päätösseminaari / -foorumi, jossa koulutuksen osallistujat pääsivät esittelemään hyviä käytäntöjään. Osallistua voi joko koko koulutushankkeeseen tai vain yksittäiseen kokonaisuuteen. Jokaiseen kokonaisuuteen sisältyi lähiohjausta, työskentelyä verkon välityksellä, omaa työtä kehittävää työskentelyä sekä mahdollisuus saada ohjausta.

Koulutus oli suunnattu marata- ja tekniikan alan opettajille, koulutuspäälliköille, opinto-ohjaajille, erityisopettajille jne. Koulutuskokonaisuudet toteutettiin osittain valtakunnallisesti (yhteisiä webinaareja / verkkotapaamisia tms.) ja osittain alueryhmittäin. Ideana oli toimia osittain yhteisissä, laajoissa ryhmissä yli alue- ja alarajojen, osittain eriytetysti. Tavoitteena oli saada alakohtaista keskustelua, mutta myös benchmarkkausta eri koulutusalojen välille.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu oy / ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammattiopisto Luovi toimi projektin osatoteuttajana.