Eurooppalaiset opintopolut – kohti merkittävää osaamista

Eurooppalainen opintopolku on seitsemän ammatillisen oppilaitoksen verkosto. Päämääränä on tehdä kansainvälisyydestä luonteva osa opintopolkua.

Verkosto luo malleja, joilla opiskelijan hankkima ammatillinen ja arkiosaaminen ulkomailla voidaan täysimääräisesti tunnistaa ja tunnustaa osana hänen yksilöllistä opintopolkuaan. Verkosto laatii ja testaa kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia useisiin eurooppalaisiin maihin. Valitut kielet ovat valtakieliä myös monissa Euroopan ulkopuolisissa maissa.

Hanketta rahoittaa

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa tuotettiin kieli- ja kulttuurivalmennusmateriaalia selkeällä kielellä. Tavoitteena oli mallintaa kansainvälisyyspolkuja monenlaisille oppijoille sekä kehittää työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen.

Verkosto kohtasi rohkeasti digihaasteet ja kokeilee innovatiivisia työkaluja kansainvälisyyden edistämisessä. Hankkeessa päivitettiin kulttuurimateriaalit ja testattiin osaamismerkkejä.

Yhteistyössä

Hankeen koordinaattorina toimii Vamia.

Vamian logo.

Lisätietoja

Mari Kontturi
040 319 3264
mari.kontturi@luovi.fi