HET2 – Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki – Eteenpäin reformissa!

Hankkeessa toteutettiin koulutuksia, työpajoja ja verkkoluentoja ammatillisen koulutuksen ajankohtaisista aiheista erityisen tuen näkökulmasta. Koulutuksilla tuettiin ammatillisen koulutuksen ja erityisopetuksen kehittämistä ja uusien toimintatapojen jalkauttamista oppilaitosten arkeen.  Opetus- ja ohjaushenkilöstö ovat saaneet valmiuksia ja arjen työkaluja henkilökohtaistamisen ja erityisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä yksilöllisten opintopolkujen rakentamiseen osaamisperusteisesti, työelämälähtöisesti ja digitaalisia työvälineitä hyödyntäen.

Hanketta rahoitti

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen koulutusosiot

Hakeutuminen, henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki, 3 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdyttiin hakeutumisvaiheen ohjaukseen, jatkuvan haun toimintatapoihin, opiskelijan vahvuuksien ja tuen tarpeiden tunnistamiseen, henkilökohtaistamisen käytänteisiin sekä monialaisessa yhteistyössä toimimiseen.

Osaavaa arviointia, 2 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdyttiiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen käytänteisiin, näyttöjen järjestämiseen ja osaamisen arviointiin sekä mukauttamisen ja poikkeamisen kysymyksiin.

Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaaminen työpaikoilla, 2 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdyttiin työpaikalla järjestettävän koulutuksen toteutus- ja toimintatapoihin, eritystä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseen työpaikoilla sekä onnistuneen työelämäyhteistyön käytänteisiin.

Erityisen hyvä opettajuus, 3 op
Koulutusosion webinaareissa ja workshopeissa perehdyttiin erityisen tuen näkökulmasta uudistuvan opettajuuden tematiikkaan, vahvistettiin asiakaslähtöisyyttä ja osaamisperusteisuutta tukevaa pedagogiikkaa, oppilaitoksen sisäistä ja verkostoissa tapahtuvaa yhteistyötä sekä syvennyttiin erilaisiin näkökulmiin oman opettajuuden kehittymisen tueksi (esim. positiivinen pedagogiikka ammatillisessa erityisopetuksessa),

Yhteistyössä

Henkilökohtaistaminen ja erityinen tuki (HET2) – Reformissa eteenpäin! –hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi, ja muina toteuttajina toimivat Ammattiopisto Spesia, Ammattiopisto Live ja Kiipulan ammattiopisto.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, 040 319 3675, anne.tornberg@luovi.fi