Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020 -tunnus.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus.

HYPPY – Hyvinvointia ja vuorovaikutteista saavutettavaa osallistumista etäopiskeluun

Kehitimme saavutettavia digitaalisia palveluja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen tueksi. Palvelut kohdentuvat vuorovaikutteiseen ohjaukseen, virtuaalisiin oppimisympäristöihin sekä digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämiseen hyvinvoinnin tukena.

Lisäksi kehitimme ja toteutimme valmennuskokonaisuuden, jolla vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä opiskelijoiden osaamista digitaalisten palveluiden monipuoliseen käyttöön.

Tuloksena syntyi digitaalisia palvelukuvauksia hankkeen aikana kehitetyistä digitaalisista palveluista ja valmennuskokonaisuudesta.

HYPPY-hankkeen esittelyvideo

Näet videon, jos olet hyväksynyt sivuston evästeet. Muuta evästeasetuksiasi.

Sinun tulee hyväksyä markkinointievästeet nähdäksesi videon.

Vänligen acceptera marknadsföring -cookies för att titta på den här videon.

Please accept the marketing cookies to watch this video.

Tavoitteemme oli

Digitaalisten palvelujen ja digitaalisuutta hyödyntävien menetelmien saavutettavan ja opiskelijalähtöisen käytön edistäminen

Digitaalisten palvelujen ja menetelmien avulla

  • monipuolistimme ohjausta opiskelijan osaamisen hankkimisen ja yksilöllisten opintopolkujen tukena,
  • edistimme vuorovaikutteisuutta, sosiaalista osallisuutta sekä hyvinvointia,
  • huomioimme erityistä ja vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilölliset ohjauksen ja tuen tarpeet sekä
  • monipuolistimme lähi-, etä- ja hybridiopetustamme.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamisen, valmiuksien ja yhteistyön kehittäminen digitaalisten palvelujen ja digitaalisuutta hyödyntävien menetelmien saavutettavaan käyttöön

  • Edistimme opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisia taitoja ja valmiuksia ohjata vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita uudenlaisessa oppimismallissa, jossa yhdistyvät erilaiset lähi-, etä- ja hybriditoteutuksen ratkaisut.
  • Opimme käyttämään digitaalisia palveluja tarkoituksenmukaisesti opetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa yhdistäen sisällölliset, teknologiset ja pedagogiset näkökulmat.

Vaativaa erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osaamisen ja edellytysten kehittäminen hyödyntämään digitaalisia palveluja

  • Osaamisen hankkimisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen.

Tulokset ja tuotokset

Materiaalipankki

Kirjasimme tietoja ja kokemuksia sekä niiden perusteella tehtyjä ohjeita hankkeen materiaalipankkiin. Materiaalipankista löydät myös kehitettyjen valmennusten ja hankkeen loppuseminaarin sisällöt.

Yhteistyössä

Hankkeen toteutti Ammattiopisto Luovi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) -rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Suomen ELY-keskus.

Lisätietoja

Henna Koistinen
hankepäällikkö
henna.koistinen@luovi.fi
040 319 3534