IdiVET

IDiVET – Improving Digital Learning in VET – on Erasmus+ -ohjelman rahoittama strateginen kumppanuushanke (KA2). Hankkeen tavoitteena on tukea innovatiivisten pedagogisten lähestymistapojen kehittämistä ja lisätä digitaalisuutta ammatillisessa koulutuksessa.

Hankkeessa on viisi kumppania, hanketta koordinoi ranskalainen ANFA.

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

Partners

Association Nationale pour la Formation Automobile (ANFA)- Ranska

Hankkeen koordinaattori ANFA on voittoa tavoittelematon organisaatio. ANFA edistää autoalan työllisyyttä ja työvoiman uudistumista. Yksi sen tehtävistä on saada ammatillinen koulutus vastaamaan alan tarpeita. ANFA tekee yhteistyötä 80 kumppanikoulutuskeskuksen kanssa koko Ranskassa

ANFA Services de L'automobile et de la Mobilité -logo.

Scuola Centrale Formazione Associazione (SCF) – Italia

SCF on voittoa tavoittelematon järjestö, joka yhdistää 47 organisaatiota, jotka johtavat 106 ammatillisen koulutuksen keskusta 11 eri alueella. SCF pyrkii ensisijaisesti tarjoamaan edustavan tuen ja tehokkaan koordinointia kaikille osakkuusyrityksille, joilla on kiinnostus menetelmiin, arviointiin, innovointiin ja parhaiden käytäntöjen siirtoon.

Scuola Centrale Formazione -logo.

Conselleria de cultura, educacion e universidade – Xunta de Galicia – Espanja

Conselleria on Galician aluehallinnon osasto, joka vastaa yrittäjyyden edistämistä ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden työllistyvyyden parantamista koskevien suunnitelmien määrittelystä ja koordinoinnista.

Xunta de Galicia -logo.

Société d’Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR) – Ranska
SEPR on yksi Ranskan suurimmista ammatillisen koulutuksen keskuksista. Se kouluttaa vuosittain lähes 4000 opiskelijaa 6 sektorilla. Euroopan komissio valitsi SEPR: n integroimaan digitaalisen toimintasuunnitelmansa ja kokeilemaan kokeilua, jos SELFIE -diagnostiikkatyökalu Ranskan ammattikoulutuskeskuksille.

SEPR L'école des métiers -logo.

Ammattiopisto Luovi – Suomi: 

Luovi tarjoaa ammatillista erityisopetusta Suomessa yli kahdellakymmenellä paikkakunnalla. Luovissa opiskelee yhteenäs noin 1800 opiskelijaa.

Ammattiopisto Luovin tunnus.

Konteksti

COVID 19 -pandemia on lisännyt tarvetta kehittää innovatiivisia digitaalisia käytäntöjä koulutuksen saralla. Kun COVID 19: n vastaiset toimenpiteet ja rajoitukset lisääntyivät ympäri maailmaa, ammatillisen koulutuksen tarjoajien oli keksittävä nopeita ratkaisuja opetuksen ja koulutuksen ylläpitämiseksi. Monissa tapauksissa tämä koski sellaisten digitaalisten käytäntöjen ja työkalujen käyttöönottoa, joita he eivät olleet kovin tuttuja ennestään. Huomio lähtötilanteessa kiinnittyi enemmän toimintaan kuin teoreettisiin lähestymistapoihin.
Pandemiaa on pidetty paitsi suurena haasteena myös mahdollisuutena. Joillekin opettajille ja ammatillisen koulutuksen tarjoajille COVID19 -kriisi on toiminut katalysaattorina nopeuttaen uusien digitaalisten käytäntöjen käyttöönottoa, mikä olisi vaatinut paljon enemmän aikaa normaalioloissa. Se on avannut eurooppalaisten ammatillisen koulutuksen opettajien ja kouluttajien luovia ja innovatiivisia mahdollisuuksia.

Tavoitteet

Toistaiseksi COVID 19 -kokemusta ja sen vaikutusta digitaaliseen ammatilliseen koulutukseen ei ole analysoitu yksityiskohtaisesti. Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea innovatiivisten lähestymistapojen ja digitaaliteknologioiden käyttöönottoa ammatillisessa koulutuksessa kahdella tavalla. Ensin  analysoimme keräämäämme tietoa  pandemian puhkeamisen jälkeen kehitettyjä digitaalisista käytänteistä.  Näistä konkreettisista hyvistä käytännön esimerkeistä luomme yhteisen ” arkiston”  autojen ammatillisen koulutuksen alalle. Toiseksi hanke perustuu tämän analyysin oivalluksiin ja antaa yleisiä suosituksia laadukkaan digitaalisen ammatillisen koulutuksen periaatteista. Hankkeessa myös kehitämme sekä myöhemmässä vaiheessa järjestämme monikansallisen koulutuskurssin autoalan opettajille ja kouluttajille.

Hanke tukee ammatillisen koulutuksen ammattilaisia ​​hyödyntämään COVID-19-kokemustaan ​​innovatiivisten käytäntöjen kehittämisessä. Se edistää digitaaliteknologioiden innovatiivista käyttöä ja tukee ammatillisen koulutuksen tarjoajia käsittelemään ”uutta normaalia” kehittämällä sopivia ratkaisuja hybridikoulutukseen. Tällä tavoin hankkeen tarkoituksena on auttaa tekemään reagoivasta digitaalisesta ammatillisesta koulutuksesta ratkaiseva keino voittaa COVID-19-kriisin taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset.

Lisätietoja

kansainvälisyyskoordinaattori, Miia.Tolonen@luovi.fi, +358 40313183