Laatu vieköön! – Laadulla ja tiedolla tulevaisuuteen

Laatu vieköön! -hankkeessa päivitettiin vuonna 2014 tehdyt Laatu-katti vieköön laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille -perehdytysmateriaalit ottaen huomioon laki ammatillisesta koulutuksesta, muutokset opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslaissa ja ammatillisen koulutuksen reformi. Päivitys tehtiin hankekumppaneiden yhteisenä työnä. Lisäksi yhteisenä työnä tarkistettiin ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn tuloksellisuus ja vaikuttavuus mittarit ja määri-tettiin em. lakien ja reformin edellyttämät uudet mittarit ja niiden käyttöönotto.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

  • Laatu-katti vieköön laadunhallinnasta ja laadusta ammatillisen koulutuksen henkilöstölle ja opiskelijoille -perehdytysmateriaalien päivittäminen
  • Ammatillisten erityisoppilaitosten verkoston, AMEOn tuloksellisuus ja vaikuttavuus mittarien tarkistus ja uusien mittarien määritys ja käyttöönotto
  • Nivelvaiheiden yhteistyön laadun arviointi, Aitoon koulutuskeskus
  • Osaamisen arviointi osana koulutuksen järjestäjän laadunhallintajärjestelmää, Ammattiopisto Luovi ja Kiipulan ammattiopisto
  • Työelämäpalautteen hankkimisen uudet toimintatavat, Keskuspuiston ammattiopisto
  • Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen yhdistyneessä organisaatiossa reformin mukaisesti. Ammattiopisto Spesia

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja hankekumppaneina toimivat Aitoon koulutuskeskus, Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Spesia ja Kiipulan ammattiopisto. Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.

Lisätietoja

Timo Huurinainen, laatupäällikkö, timo.huurinainen@luovi.fi, 040 319 3117