Meininkiä ja menestystä menetelmillä

Hankkeen tavoitteena oli vahvistaa ohjaus- ja opetushenkilöstön pedagogista osaamista ja motivaatiota ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomiin muutoksiin. Keskiössä olivat pedagoginen menetelmäosaaminen, vuorovaikutusosaaminen ja erityinen tuki.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

Hankkeessa toteutettiin viidestä osiosta koostuva koulutuskokonaisuus, joka tuki reformin toteutumista, yksilöllisiä opintopolkuja ja yhteistyötä eri oppimisympäristöissä. Hanke vahvisi ammatillisen toisen asteen henkilöstön menetelmäosaamista. Osioissa korostuivat kolme teemaa: oppijoiden moninaisuus, toimijoiden yhteistyö ja muuttuva opettajuus.

Hankkeen koulutuskokonaisuuden toteutuksessa painottuivat tutkimustiedon lisäksi käytännönläheisyys ja kokemuksellisuus, mikä mahdollisti sisällön oppimisen lisäksi menetelmien ja digiympäristöjen käyttöönoton omakohtaisen kokemuksen kautta.

Sisällöt ja teemat

Motivoivaa meininkiä 2 op

Oppimisen tulisi olla innostavaa läpi elämän, ja myös työelämässä tarvitaan innostuneita osaajia. Mutta miten herättää ja ylläpitää opiskelijan motivaatiota? Miten erityistä tukea tarvitseva opiskelija innostuu ja motivoituu opiskeluun? Valmennuskokonaisuudessa tutustutaan opiskelijan motivaatioon vaikuttaviin tekijöihin, sekä miten motivaatiota voi ammatillisessa koulutuksessa tukea kohtaamisen, ohjaamisen ja monipuolisen pedagogiikan keinoin, huomioimalla opiskelijan tuen tarpeet ja vahvuudet.

Erityistä meininkiä menetelmillä 2 op

Opiskelijoiden moninaisuus lisääntyy, ja erityinen tuki on arkipäivää kaikissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Oikea-aikainen tuki ja yksilölliset ratkaisut varmistavat jokaiselle opiskelijalle tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja työelämään. Miten ammatillisen erityisopetuksen menetelmät ja ratkaisut voisivat auttaa arjessa? Miten tukea ja ohjata opiskelijan oppimista ja yksilöllisiä polkuja käytännössä?

Hanke on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta, ja osallistujalle maksutonta. Hanketta koordinoi Jyväskylän yliopisto, ja yhteistyökumppanina toimi Ammattiopisto Luovi.

Lisätietoja

Anne Tornberg, innovaatiojohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, p. 040 319 3675