Osaava 6 – osaaminen kehittyy

Monialaisen MENU Multicultural experiences – New Updates –liikkuvuushankkeen tavoitteena oli kehittää erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimista ulkomailla. Opiskelijoiden liikkuvuuden edistäminen on Luovin kansainvälisen toiminnan painopistealue.

Funded by the Erasmus+ Programme of the European Union.

MENU-hankkeessa osaamista haetaan ulkomailta

MENU-hankkeen apurahansaajat olivat erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita, jotka suorittivat toisen asteen ammatillista perustutkintoa seuraavilla aloilla: matkailu-, ravitsemis- ja talousala, luonnonvara- ja ympäristöala,  tekniikan ja liikenteen ala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala sekä kulttuuriala. Vaihtoon lähtijät ovat jatkavia opiskelijoita. Vaihdot toteutettiin pienissä ryhmissä ja mukana oli aina vähintään yksi tukihenkilö Ammattiopisto Luovista.

Työssäoppimisen lisäksi hankkeen tavoitteena oli kannustaa opiskelijoita vieraiden kielten opiskeluun. He saivat omakohtaista kokemusta toimimisesta monikulttuurisessa ympäristössä ja valmentautuvat tulevaisuuden työelämään. Vieraassa ympäristössä työskentely valmentaa ottamaan vastuuta omista valinnoista ja auttaa ymmärtämään oman työpanoksen merkityksen työprosessissa. Vaihtoon liittyi kotimaassa toteutettava kieli- ja kulttuurivalmennus, joka antoi perusvalmiudet kohdemaan kieleen ja auttoi ymmärtämään kulttuurien eroavaisuuksia.

36 opiskelijaliikkuvuutta ympäri Eurooppaa

Vuosina 2014 – 2016 toteutettiin yhteensä 36 opiskelijaliikkuvuutta ja kahdeksan tukihenkilön liikkuvuutta. Jaksot olivat pituudeltaan kahdesta neljään viikkoon.  Hankkeen partnerit ovat monivuotisia yhteistyökumppaneita ja liikkuvuus on oppilaitosten kanssa vastavuoroista. Vaihdot toteutettiin Saksassa, Ranskassa, Kroatiassa ja Englannissa. Työssäoppiminen tapahtui joko kumppaniorganisaatioiden yksiköissä (puutarhat, ravintolat) tai paikallisissa yrityksissä.

Opiskelijoiden kohdalla tuloksena on kasvanut itsetunto ja ammatillisen osaamisen vahvistaminen työssäoppimisjaksolla ulkomailla. Lisäksi jakso vahvisti opiskelijan kieli- ja sosiaalisia taitoja.

Hankkeen tuloksena on kokemusperäinen tieto erityistä tukea tarvitsevien nuorten työssäoppimisesta kansainvälisessä toimintaympäristössä, mukana olevien ammattiopettajien vaihtama tietotaito oman alansa opetussuunnitelmista ja ammattitaitovaatimuksista sekä muille koulutuksenjärjestäjille levitettävissä oleva tukimateriaali erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden työssäoppimisesta. Hankkeessa syntyneet raportit ja työkirjat hyödynnetään oppimisympäristöjen kehittämistyössä oppilaitoksissa.

Lisätietoja

Mari Kontturi
Kansainvälisyyskoordinaattori
040 319 3264
mari.kontturi@luovi.fi