Muutoksen tekijät – Erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntijakoulutus

Hankkeessa vahvistetaan ammatillisten erityisopettajien ja muiden ammatillisen koulutuksen kehittäjien, koordinoijien ja asiantuntijoiden osaamista erityisen tuen, ohjauksen ja henkilökohtaistamisen teemoista. Koulutus tarjoaa valmiuksia konsultoivassa roolissa ja verkostoissa toimimiseen sekä valmiuksia oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittäjän ja “muutosagentin” roolissa toimimiseen.

Hanketta rahoittaa

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Koulutusta opetusalan ammattilaisille

Valmennus toteutetaan Oulussa ja Joensuussa. Sisältö perustuu osallistujien tarpeisiin ja suunnitellaan yhteistyössä toimijoiden kanssa.

Kolme koulutusmodulia

Erityisen tuen ja ohjauksen asiantuntija, 5 op (kevät 2020)

Tässä osiossa osallistuja määrittelee omat ja oman organisaationsa kehittämistarpeet Oamkin ja Luovin asiantuntijoiden tuella. Omaa asiantuntijuutta kehitetään räätälöidysti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla. Webinaarien teemoja voivat olla esimerkiksi pedagoginen hyvinvointi, oppilas- ja opiskeluhuoltolain soveltaminen, mukauttaminen/poikkeaminen, henkilökohtaistamisen taito ja osallisuuden edistäminen koulutuksenjärjestäjän prosesseissa, positiivinen pedagogiikka työorientaationa.

Konsultoiva ja verkostoituva asiantuntija, 5 op. (kevät 2020)

Tässä osiossa osallistuja kehittää valmiuksia toimia verkosto- ja työelämäyhteistyössä sekä konsultoivassa roolissa omassa oppilaitoksessa. Osiossa otetaan haltuun tätä tukevia menetelmiä ja lähestymistapoja oman tarpeen mukaisesti organisaatiokohtaisilla ja alueellisilla valmennuksilla, konsultaatioilla sekä webinaareilla, kuten esimerkiksi dialogiset ja ratkaisukeskeiset menetelmät; positiivisen psykologian lähestymistavat; pedagoginen konsultaatio sekä vertaisryhmämentorointi.

Asiantuntija oman työn ja työyhteisön kehittäjänä, 5 op (syksy 2020)

Tämän osion tavoitteena on vahvistaa osallistujien osaamista ja valmiuksia toimia oman työn, työyhteisön ja organisaation kehittäjänä sekä myönteisen muutoksen ”agenttina” ja asennevaikuttajana. Osiossa perehdytään organisaation muutosprosesseihin sekä menetelmiin, joiden avulla on mahdollista edistää yhteisöllistä oppimista ja myönteistä ilmapiiriä muutoksessa. Osio sisältää alueellisesti ja organisaatiokohtaisesti räätälöitävää valmennusta, konsultaatiota sekä webinaareja, joiden kautta otetaan haltuun positiivista organisaatiota, organisaation oppimista sekä myönteistä toimintakulttuuria kehittäviä työskentelymenetelmiä, erityisesti fasilitointia.

Yhteistyössä

Hanketta hallinnoi Oulun Ammattikorkeakoulu

Oulun ammattikorkeakoulun tunnus.

Lisätietoja

koulutuskoordinaattori Tarja Järvi, tarja.jarvi@luovi.fi tai asiantuntijapalvelut@luovi.fi, p. 040 319 3062