MuutosjohtAMeO

Hankkeessa kehitettiin keskijohdon ja esimiesten muutosjohtamisosaamista uudenlaisen, ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanon edellyttämän toimintakulttuurin luomisessa yksilö-, oppilaitos- ja verkostotasolla. Toimeenpano tapahtui yhteistyössä oppilaitosten henkilöstön, opiskelijoiden ja työelämän yhteistyökumppaneiden kanssa. Kokeillut ja hyväksi todetut johtamis- ja toimintamallit kytkettiin osaksi oppilaitosten toimintaprosesseja, pedagogisia käytäntöjä sekä johtamisen, toiminnanohjauksen ja laadunhallinnan järjestelmiä.

Hanketta rahoitti

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen tavoitteet

Uudistuva oppilaitos

Ammatillisten erityisoppilaitosten (AMEO) johtamisen ja toimintakulttuurin muutoksen strateginen suunnittelu, toimeenpano, sparraus, seuranta ja arviointi.

a. Reformin toteuttamista edistävän johtamisen linjaaminen, suunnittelu, toimeenpano ja sparraus, seuranta, tiedottaminen ja levittäminen oppilaitoksessa.

b. AMEO-verkostossa reformin toimeenpanoa tukevien toimintamallien, tapojen ja innovaatioiden jakaminen ja levittäminen. Uuden lainsäädännön linjaukset erityisen ja vaativan erityisen tuen osalta

Uudistuva johtajuus

Oppilaitoksen keskijohdon ja esimiesten valmennusohjelma, muutosjohtamisen suunnitelman      toimeenpano

a. Esimiehenä sekä toiminnan ja osaamisen johtajana kehittyminen, johtamistaitojen ja –tapojen uudistuminen muuttuvan toimintaympäristön ja reformin tarpeita vastaavaksi.

b. Osaavalla johtamisella oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi (yhteisötaso, esimiehet yhdessä); oppilaitoksen esimiestyöskentelyn, johtamisen ja toimintakulttuurin uudistaminen käytännössä toimeenpanomalla ensimmäisen tavoitteen muutosjohtamisen suunnitelma

Uudistuva toimintakulttuuri

Muutosjohtamisen suunnitelmassa linjatun oppilaitoksen toiminnan uudistaminen ja pilotoinnit yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän yhteistyökumppaneiden ja muiden keskeisten sidosryhminen (esimerkiksi opiskelijoiden huoltajat ja palveluverkostot) kanssa. Tavoitteena on reformia tukevan uudistuneen toimintakulttuurin ja kohtaamisen vahvistuminen toiminnan kaikilla tasoilla. Toimenpiteet ovat mm. osaamisperusteisuutta ja asiakaslähtöisyyttä tukevat kokeilut ja prosessien kehittäminen, systemaattinen osaamisen kehittämisen järjestelmä, uudet osaamisen kehittämisen tavat ja menetelmät.

Muutosjohtamo-hankkeen logo.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin 1.1.2018-31.12.2019 ja sitä koordinoi Ammattiopisto Spesia. Yhteistyökumppaneina toimivat ammatillisista erityisoppilaitoksista Luovin lisäksi Kiipulan ammattiopisto ja Optima. Hanketta rahoitti Opetushallitus.

Lisätietoja

Anne Tornberg, kehitysjohtaja, anne.tornberg@luovi.fi, 040 319 3675