NET2 – Nivelvaiheessa erityistä tukea

Jatkoimme NET-projektissa aloitettua koko opetustoimelle suunnattua täydennyskoulutuskokonaisuutta, jossa kehitettiin edelleen nivelvaiheyhteistyötä ja yhteisöllistä työskentelykulttuuria sekä oppilaitosten ja kouluasteiden välillä että oppilaitosten sisällä.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -tunnus.

Tulokset

Kehitimme ja paransimme koulutusten avulla tiedonvälitykseen liittyviä käytäntöjä ja syvensimme moniammatillista yhteistyötä ja esim. opinto-ohjaajien ja erityisopettajien konsultoivaa työroolia. Tavoitteena oli oppilaitoksissa tapahtuva toimintamallin muutos yksilökeskeisestä kohti yhteisöllistä toimintakulttuuria.

Hankkeen keskeisiä sisältöjä olivat nivelvaiheisiin ja opintojen loppuunsaattamiseen liittyvä osaaminen, joustavien opintopolkujen tukeminen ja opintojen läpäisy sekä ohjauksen kehittäminen erityisesti opintojen nivelvaiheissa. Teemoja olivat myös varhainen tuki ja ongelmiin puuttuminen sekä perheiden tukeminen ja osallisuuden lisääminen kouluyhteisön kehittämisessä kohti yhteisöllistä oppimis- ja opiskeluympäristöä.

NET2-projektissa toteutettiin koulutuskokonaisuus, josta osallistuja valitsi osiot omien/organisaationsa tarpeiden perusteella:

  • Yleinen osio, 3 op, koostui valtakunnallisista Erkkaa verkossa -luennoista ja alueellisista lähipäivistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja verkkotyöskentelystä
  • Syventävä osio, 2 op., koostui verkkokoulutuksista ja Job Shadowing -tutustumispäivistä sekä niihin liittyvistä tehtävistä ja verkkotyöskentelystä
  • Alueellinen osio, 2 op., sisälsi alueellista prosessikonsultaatiota organisaatioiden nivelvaiheohjauksen ja erityisopetuksen kehittämiseen sekä siihen liittyvän kehittämistehtävän.

Kouluttajina toimivat mm. Ammattiopisto Luovin, Oulun yliopiston sekä Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun asiantuntijat.

Yhteistyössä

Hanke toteutettiin Opetushallituksen rahoituksella.