Opin duunissa

Kehitimme osaamisperusteisen koulutuksen ja tutkintojen toteuttamiseen yhteistyömalleja työpaikkojen kanssa, ja varmistimme siten koulutuksen työelämävastaavuuden. Kehitimme myös henkilökohtaistamisen käytänteitä ja ohjausjärjestelyjä hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja, kuten 360-tekniikkaa, niiden tukena.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Tulokset

  1. Erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille soveltuvien osaamisperusteisten oppimisympäristöje ja -ratkaisujen kehittäminen ja piltointi yhteistyössä työpaikkojen kanssa. Työpaikkojen kanssa kehitettiin yhteistyömalleja oppimisympäristöjen ja -järjestelyjen toteuttamiseen erityisesti tekniikan ja liikenteen alalla: tilojen, välineiden, laitteiden, asiakastöiden ja osaamisen hyödyntämistä suunniteltiin uudella, kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla.
  2. Opiskelijahyvinvointia ja yhteisöllisyyttä edistävien ratkaisujen kehittäminen ja pilotointi opiskelijoita osallistavalla tavalla. Tavoitteena oli lisätä opiskelijan motivaatiota ja opintoihin sitoutumista. Kehitimme ja pilotoimme a) Coach-mallia b) yhteisöllisyyttä edistäviä ohjaus- ja oppimisjärjestelyjä sekä c) yhtenäisiä käytäntöjä opiskelijan tarvitsemien tukipalvelujen toteuttamiseksi työpaikalla, kun koulutus toteutettiin työpaikan työympäristöissä.
  3. Osaamisperusteisen ja työelämälähtöisen koulutuksen toteutumisen edistäminen digitaalisilla ratkaisuilla. Työpaikkojen oppimisympäristöt mallinnettiin 360-tekniikalla avaten opetussuunnitelmat visuaaliseen ja selkeäkieliseen muotoon. Tavoitteena oli tukea opiskelijan motivaatiota ja edellytyksiä yksilöllisen opintopolun reaaliaikaiseen suunnitteluun sekä osaamisen hankkimiseen/kehittämiseen, seurantaan ja osoittamiseen.

Yhteistyössä

Hanke toteuttiin Opetushallituksen rahoituksella. Hanketta koordinoi Ammattiopisto Luovi ja yhteistyökumppaneina toimivat Bovallius-ammattiopisto, Keskuspuiston ammattiopisto, Kiipulan ammattiopisto, Optima ja Validia ammattiopisto.

Lisätietoja

Eveliina Kononen, yksikönjohtaja, eveliina.kononen@luovi.fi, 040 319 3192