Opintorin digiloikka

Loimme hankkeessa Oulun alueen keskeisten ammatillisten koulutusorganisaatioiden kanssa yhteinen ohjauksen palvelumallin aikuisopintoihin hakeutumisen vaiheeseen sähköisessä muodossa. Pilotoimme ja kehitimme palvelumallin toimivuutta käytännössä. Palveluilla haluttiin tarjota laadukas, ammatillisesti korkeatasoinen matalan kynnyksen henkilökohtainen koulutuksen hakeutumisvaiheen neuvonta- ja ohjauspalvelu erilaisilla palvelukanavilla.

Hanketta rahoitti

Euroopan unionin sosiaalirahaston tunnus.
Vipuvoimaa EU:lta.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tunnus

Hankkeen tulokset

Halusimme uudistaa perinteisiä, vakiintuneita neuvonta- ja ohjaustyön menetelmiä, toimintatapoja ja välineitä. Tavoitteena oli myös kehittää ja ottaa käyttöön aktiivisia hakevan toiminnan toimintatapoja, joilla voitaisiin vaikuttaa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Neuvonta- ja ohjaushenkilöstömme tutustui ja valmentautui sähköisten ohjauspalveluiden käyttöön.

Kehitimme ja pilotoimme toteuttajaoppilaitosten yhteinen koulutuksen hakeutumisvaiheeseen tarkoitetun ohjauspalvelun “opintori.info”.  OpinTori sisältää self-help materiaalia koulutukseen hakeutumisvaiheen tyypillisimpiin kysymyksiin ja henkilökohtaista ohjausta chatin, puhelimen, sähköpostin tai videoyhteyden kautta. OpinTorin asiakkaiksi tavoiteltiin erityisesti henkilöitä, joille koulutukseen hakeutuminen oli ajankohtaista, mutta jotka eivät vielä tienneet, mihin oppilaitokseen hakeutua.

OpinTorilla ohjausta toteuttivat kaikki hankkeessa työskennelleet ohjaajat. Lisäksi järjestimmme pop-up ohjauksia esimerkiksi kauppakeskuksissa, kirjastossa ja rekry-tapahtumissa sekä valmennusta ja koulutusta ohjauksen teemoihin liittyen. Hankkeen toteuttamisen myötä toimijoiden tieto alueen oppilaitosten koulutustarjonnasta ja hakumenettelyistä on lisääntynyt ja hakeutumisvaiheen ohjausosaaminen vahvistunut. OpinTorista saatuja kokemuksia ja osaamista hyödynnetään jatkossa toteuttajien omien hakeutumisvaiheen palveluiden toteuttamisessa ja kehittämisessä. OpinToria ylläpitää OSAO Ovi.

Yhteistyössä

Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO, ja yhteistyökumppaneina toimivat PSK-aikuisopisto ja Ammattiopisto Luovi. Hanke toteuttiin 1.4.2016-30.6.2019 ESR-rahoituksella, jonka myönsi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Lisätietoja

Anna Jylkäs, koulutussuunnittelija, anna.jylkas@luovi.fi, 040 319 3665